Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu- cel utworzenia, działalność, wyzwania

Prowadzone na przełomie 2016 i 2017 roku prace analityczne wskazały, że konsolidacja obsługi administracyjno-organizacyjnej, finansowej i kadrowej jednostek polityki społecznej pozwoli na uproszczenie i automatyzację wielu realizowanych dotąd, wymaganych przez prawo, czynności nie będących statutowym celem utworzenia jednostek polityki społecznej Miasta Poznania. Jednostki te cechowały się dużym stopniem autonomii, czego przejawem było tworzenie własnych procedur, których realizacja była wspierana przez kupowane indywidualnie systemy informatyczne, domeny hosting stron internetowych. Powstał więc nieefektywny z punktu widzenia mieszkańców, rozproszony system informacji o usługach oferowanych przez miejskie jednostki, kosztowny w utrzymaniu. Dodatkowo autonomiczne procesy wewnętrzne, wspierane przez różne systemy informatyczne powodowały dodatkową pracochłonność dla zbierania i przetwarzania informacji. Władze Miasta Poznania podjęły zatem decyzję o konsolidacji obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej. Standaryzacja realizowanych procesów i narzędzi ich wspierania spowoduje obniżenie kosztów obsługi o charakterze biurokratycznym, pozwalając na adekwatne zwiększenie nakładów na usługi świadczone bezpośrednio mieszkańcom. Dzięki temu dostępność miejsc opieki w żłobkach czy domach pomocy społecznej może zostać zwiększona bez konieczności zwiększania wydatków budżetowych. Ważnym elementem procesu tworzenia Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu jest zapewnienie takiego wsparcia dla pracowników administracyjnych placówek obsługiwanych przez Centrum, by wszyscy oni mogli znaleźć nowe miejsca pracy: w CUW bądź zapełniając pojawiające się vacaty w innych miejskich jednostkach.

Artykuły związane z działalnością CUW w obszarze samorządowym:

CUW - jak działają. Samorządowe Centra Usług Wspólnych - dwa lata funkcjonowania

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej