Baner promujący wydarzenie.

Festiwal Dobrego Słowa - spotkanie z Krzysztofem Czyżewskim i jego poezją przyrody

2022-10-07 ( piątek )
18:30
Salon Mickiewicza pod Kopułą, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu, ul. Fredry 10

Fundacja na rzecz wspierania integralnego rozwoju człowieka DOBROSTAN zaprasza na rozmowę o olśnieniach naturą wyrażonych poetyckim opisem świata w dialogu z fotografią przyrody.

Kanwą spotkania z poezją przyrody będą "Żegaryszki", zawierające 78 krótkich form poetyckich, z którymi korespondują zdjęcia przyrody polsko-litewskiego pogranicza, wykonane przez autora.

Książka nawiązuje do starojapońskiej tradycji haiga, łączącej haiku, czyli możliwie najkrótszy wiersz, z obrazem. Haiku Czyżewskiego to zminiaturyzowany do trzech wersów poetycki opis świata, zapis olśnień, wrażeń i refleksji, jakich dostarcza autorowi przeżywanie świata i obcowanie z naturą. "Żegaryszki", są także zapisem wspomnień, spotkań i rozmów. Topografia książki obejmuje łąki, uroczyska, ustronia zwierząt i ostoje ludzi, ścieżki i jeziora pomiędzy wioskami Żegary, Krasnogruda
i Dusznica na polsko-litewskim pograniczu
w czasie czterech pór roku. We dworze
w Krasnogrudzie Czesław Miłosz spędzał przed laty wakacje u ciotek, obecnie mieści się w nim Międzynarodowe Centrum Dialogu, prowadzone przez Ośrodek Pogranicze.
Wystawa "Żegaryszki" (przygotowana przez Małgorzatę Sporek-Czyżewską) prezentuje fotografie przyrody polsko-litewskiego pogranicza wykonane przez autora książki.

Krzysztof Czyżewski jest animatorem kultury, poetą, eseistą, redaktorem
i tłumaczem. Jako spiritus movens Ośrodka Pogranicze jest także budowniczym "tkanki łącznej", czyli mostów pomiędzy ludźmi, pokoleniami i narodami, pomiędzy przeszłością i teraźniejszością, tradycją i nowoczesnością...

U nas będziemy łączyć słowo z obrazem, kulturę z naturą, szelest wierszy z ciszą łąk...

Wstęp wolny.

Załącznik