Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

ul. 28 Czerwca 1956r. nr 284 Poznań (przy byłym stadionie Lecha), tel. 61 833 22 12. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00 oraz w soboty od 8.00 do 16.00. Tel 61 833 22 12

ul. Wrzesińska 12 Poznań, tel. 61 611 08 11. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00 oraz w soboty od 8.00 do 16.00.

ul. Meteorytowa 1 Suchy Las (teren składowiska odpadów), tel. 61 811 96 67. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku od 7.00 do 20.00 oraz w soboty od 7.00 do 14.00.