System Zarządzania w Wydziale Gospodarki Komunalnej

W Wydziale Gospodarki Komunalnej funkcjonuje zintegrowany system zarządzania, jakością i środowiskiem, zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2005.

W załączniku aktualna Polityka Systemu Zarzadzania Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Załączniki