Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Poznania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Poznania:

Regionalna Instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych:

- Składowisko w Suchym Lesie, ul. Meteorytowa 1.

Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów gospodarki odpadami komunalnymi:

  • sortownia odpadów, ul. Obodrzycka 75, Poznań,
  • sortownia odpadów, ul. Gołężycka 132, Poznań,
  • sortownia odpadów, ul. Krańcowa 14, Poznań,
  • składowisko odpadów, Wysoczka, gmina Buk,
  • składowisko odpadów, Borówko, gmina Pobiedziska,
  • składowisko odpadów, Rabowice, gmina Swarzędz,
  • składowisko odpadów, Białęgi, gmina Murowana Goślina.

Miejsca zagospodarowania odpadów zielonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Poznania:

  • Kompostownia, ul. Meteorytowa 1 w Suchym Lesie,
  • Osoby fizyczne.