Bezpłatne szczepienia przeciwko HPV dla trzynastoletnich poznanianek i poznaniaków

Informacja dotycząca zmiany programu profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), w tym raka szyjki macicy dla miasta Poznania na lata 2016-2018, finansowanego z budżetu Miasta Poznania.

W związku z wejściem w życie uchwały Nr LIII/969/VII/2017 Rady Miasta Poznania z 05.09.2017 zmieniającej uchwałę Nr XXXV/598/VII/2016 z 27.09.2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletnich programów polityki zdrowotnej, zmianie uległ sposób realizacji programu profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), w tym raka szyjki macicy dla miasta Poznania na lata 2016-2018.

  • Program, w każdym roku jego realizacji, skierowany jest głównie do 13-letnich dziewcząt i chłopców, w tym z miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych i prowadzonych na zlecenie Miasta, a dodatkowo także do dziewcząt z roczników 2001 i 2002, które nie mogły skorzystać z analogicznego programu polityki zdrowotnej, finansowanego przez Miasto Poznań w 2015 r. oraz obecnie obowiązującego programu:
    ▪ z udokumentowanych przyczyn zdrowotnych oraz,
    ▪ wskutek wystąpienia choroby nowotworowej w rodzinie znalazły się w grupie ryzyka.

Dopuszcza się możliwość udziału w programie młodzieży 13- letniej, której wcześniej podano komercyjnie przynajmniej jedną dawkę szczepionki (pod warunkiem zastosowania tożsamej szczepionki);

  • Odbiorcami programu jest wskazana wyżej młodzież, zamieszkała na stałe lub czasowo w Poznaniu, której przynajmniej dla jednego z rodziców/opiekunów prawnych jako podatników podatku dochodowego od osób fizycznych właściwym jest urząd skarbowy właściwy dla Miasta Poznania;
  • W kolejnych latach będą do niego przystępować nowe osoby wchodzące w wiek umożliwiający uczestnictwo w akcji szczepień. W przypadku braku możliwości rejestracji, rozpoczęcia i zakończenia szczepień w pełnym schemacie w roku wskazanym dla danej grupy beneficjentów możliwa jest realizacja wymienionych działań w następnym roku, z zastrzeżeniem zakończenia szczepień (zgodnie z właściwym schematem szczepień) do 31 grudnia 2018 r.;
  • W razie wystąpienia czasowych przeciwwskazań dyskwalifikujących podanie jednej z dawek szczepionki zostanie ustalony nowy termin wizyty. W tym przypadku szczególna uwaga będzie zwrócona na to, aby cały cykl szczepienia zamykał się w trakcie jednego roku, jednakże nie później niż do 31 grudnia 2018 r.

W ramach programu są prowadzone bezpłatne szczepienia przeciwko HPV w 16 podmiotach leczniczych zlokalizowanych na terenie Poznania (wykaz w załączeniu) oraz działania informacyjno-edukacyjne m.in. na temat dróg szerzenia zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), ich objawów i powikłań, profilaktyki ww. zakażeń, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

W programie stosowana jest szczepionka czterowalentna Silgard.

O dostępności do szczepień decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Realizatorem programu jest Edictum Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu (tel. (61) 847 04 54, (61) 843 91 49).

Szczegóły na stronie www.edictum.pl

Informacje na temat programu można także uzyskać pod numerem tel. 61 646 33 44.

Załączniki