Apel Prezydenta Poznania o wsparcie dla Ukrainy

Podobnie jak większość poznaniaków, z ogromnym niepokojem śledzę wydarzenia na Ukrainie i kryzys, w jakim pogrąża się nasz Wschodni Sąsiad. W świetle faktów, jakie do nas docierają, widzimy, z jakim ogromem problemów borykają się dążący do uszanowania ich elementarnych swobód Ukraińcy.

logo
logo

Z prawdziwą satysfakcją obserwowałem drogę Ukrainy ku demokratycznej Europie, zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej współpracując z partnerskim Charkowem. Oczekiwałem, że nasi ukraińscy sąsiedzi wkrótce dołączą do grona członków Unii Europejskiej i razem z nami, w unijnym gronie, wypracowywać będą własną przyszłość.

Przekazy, jakie otrzymujemy, informacje nie tylko medialne, nie napawają optymizmem. Konflikt nabiera coraz bardziej dramatycznego charakteru, giną ludzie.

Żaden mandat nie pozwala władzy strzelać do własnych obywateli wyrażających sprzeciw wobec jej posunięć. Jeśli historia nas czegoś uczy, to właśnie tego, że nie da się przemocą narzucić nikomu własnej woli, nie w dzisiejszych czasach.

Dlatego apeluję, by dialog zastąpił przemoc, by powrócono do rozmów i aby obie strony konfliktu znalazły drogę do jego pokojowego rozwiązania.

Wierzę, że przyszłość Ukrainy zostanie przez samych Jej mieszkańców wypracowana w drodze demokratycznych i pokojowych procedur. Wierzę, że nikt więcej nie będzie musiał płacić najwyższej ceny za wartości, które są oczywiste dla wszystkich.

Dziś Ukraińcy potrzebują każdego gestu wsparcia z naszej strony, sygnału, że Polacy są z nimi i że popierają ich walkę o demokrację i wolność wyboru własnej przyszłości.

Prezydent Miasta Poznania
Ryszard Grobelny

Organizacje zbierające środki na pomoc Ukrainie:

1. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Polska-Ukraina www.poznajsasiada.org

Zebrane środki finansowe dla protestujących zostaną przeznaczone na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb na Ukrainie. Przelewy można kierować na konto: 41 1090 1854 0000 0001 2074 6744, z dopiskiem: Pomoc dla Ukrainy.

2. Fundacja "Edukacja dla Demokracji" www.edudemo.org.pl

Środki będą przekazywane na pomoc osobom represjonowanym i rannym w czasie demonstracji. Numer rachunku Fundacji to: 18 1240 1037 1111 0010 4591 0813.

3. Caritas Polska www.caritas.pl

Caritas zbiera fundusze na zakup leków i żywności dla potrzebujących. Wpłaty można dokonać na konto Caritas Polska PL      77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem "Ukraina"