Dodatkowe linie i dłuższe trasy

Dodatkowa linia komunikacyjna i wydłużone trasy podmiejskich autobusów - to efekt porozumień, jakie Poznań zawarł z ościennymi gminami. Ostatecznie uchwalili je radni na pierwszej po wakacjach sesji Rady Miasta Poznania.

Wydłużone trasy podmiejskich autobusów to efekt porozumień, jakie Poznań zawarł z ościennymi gminami
Wydłużone trasy podmiejskich autobusów to efekt porozumień, jakie Poznań zawarł z ościennymi gminami

Dzięki porozumieniu z Luboniem i gminami Komorniki oraz Dopiewo powstanie nowa linia komunikacyjna nr 250. Autobus zapewni mieszkańcom tych gmin dobry dojazd z węzła przesiadkowego Górczyn w nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę. Linia ruszy 1 października, a obsługiwać ją będzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki.  Niemal cały koszt utrzymania linii wezmą na siebie gminy: Komorniki (65 tys. zł na rok) i Dopiewo (od 13 tys. zł na rok). Poznań wyda na nową linię autobusową 20 tys. zł rocznie.

Od 1 października wydłużona zostanie też trasa linii nr 243. Autobusy będą dojeżdżać do miejscowości Wiry (gm. Komorniki) i zapewnią jej mieszkańcom dojazd z węzła przesiadkowego na rondzie Kaponiera w nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę. Zaktualizowano też przystanek końcowy dla linii nr 603 w Poznaniu z placu Bernardyńskiego na przystanek Garbary.

Dzięki porozumieniu z gminą Tarnowo Podgórne wydłużona zostanie trasa linii nr 803. Autobusy będą dojeżdżać do miejscowości Batorowo, dzięki czemu mieszkańcy gminy zyskają dodatkowe połączenia w rejonie ul. Batorowskiej. Koszt zmiany (ok. 15 tys. zł na rok) weźmie na siebie gmina Tarnowo Podgórne.

Porozumienie z gminami Czerwonak i Suchy Las spowoduje, że trasa linii nr 397, która dotychczas kursowała tylko po terenie gminy Czerwonak, zostanie wydłużona do Biedruska (gm. Suchy Las). Dzięki temu mieszkańcy będą mogli dojechać do stacji kolejowej Bolechowo na linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód - Bydgoszcz Główna. Trasa zmieni się 1 października, a koszt zmiany (ok. 50 tys. zł na rok) pokryje gmina Suchy Las.

AW