KAWKA BIS: Skuteczna walka ze smogiem

Miasto Poznań rozdzieliło już środki z budżetu 2018 r., przeznaczone na realizację programu KAWKA BIS. Jego celem jest zmiana sposobu ogrzewania w poznańskich domach. W tym roku wymienionych zostanie ponad 500 pieców. W rezultacie do Poznania przybędzie rocznie ok. 50 wagonów mniej węgla. Działania modernizacyjne już się rozpoczęły.

Program Kawka Bis pomaga zmniejszyć emisję zanieczyszczeń, co stanowi jedną z przyczyn smogu
Program Kawka Bis pomaga zmniejszyć emisję zanieczyszczeń, co stanowi jedną z przyczyn smogu

KAWKA BIS to miejski program, który ma na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń (w szczególności pyłów drobnych), powstających na skutek spalania paliw stałych, tj. węgla, drewna lub brykietów. Poznaniacy mogą starać się o dofinansowanie na likwidację pieców i kotłów, które są nimi opalane oraz zastępowanie ich ciepłem systemowym, ogrzewaniem gazowym, elektrycznym, olejowym lub pompą ciepła.Programem objęty jest obszar całego miasta. Wsparcie obejmuje zarówno pojedyncze mieszkania, domy jednorodzinne, jak i całe kamienice.

Wnioski o dofinansowanie w ramach KAWKI BIS przyjmowane były od początku stycznia do połowy marca 2018 roku. Program cieszył się dużym zainteresowaniem. W rezultacie podpisano z beneficjentami 175 umów na kwotę ponad 1,1 mln zł. Na ich podstawie w 232 mieszkaniach i budynkach jednorodzinnych o powierzchni ponad 17 tys. m2 prowadzone są już działania modernizacyjne.

Dla rozszerzenia skali projektu, na przełomie kwietnia i maja 2018 roku przeprowadzono dodatkowy nabór wniosków. Pozytywnie rozpatrzono kolejnych 59 próśb o dofinansowanie. Dzięki kwocie 500 tys. zł zmiana sposobu ogrzewania będzie możliwa w następnych 118 obiektach, o powierzchni ponad 8 tys. m2. Obecnie trwa zawieranie umów z beneficjentami.

Łącznie w 2018 roku, w ramach programu KAWKA BIS Wydział Ochrony Środowiska przygotował 234 umowy na kwotę ponad 1,6 mln zł, które pozwolą na usunięcie 509 pieców i kotłów na paliwa stałe w 350 lokalach, o łącznej powierzchni ponad 25 tys. m2. Dzięki temu każdego roku spalanie paliw stałych będzie zmniejszać się o 2,2 tys. ton. W rezultacie do Poznania przybędzie ok. 50 wagonów mniej węgla do ogrzewania, spalanego wcześniej w piecach i kotłach.

Podejmowane działania inwestycyjne (w 75% przypadków polegające na zmianie ogrzewania na gazowe, w 20 % - na sieć ciepłowniczą, a 5% - na elektryczne), zostaną zakończone jeszcze przed sezonem grzewczym. Przyczyni się to niewątpliwie do poprawy jakości powietrza w Poznaniu.

Likwidacja wspomnianych 500 "kopcących" palenisk w 2018 roku jest kontynuacją programu KAWKA, realizowanego w latach 2015-2017 na terenie Starego Miasta i Chwaliszewa, północnej Wildy oraz Łazarza. Dzięki przeprowadzonym w ubiegłych 3 latach modernizacjom ogrzewania w 664 mieszkaniach zredukowano emisję uciążliwych pyłów o prawie 20 ton w skali roku, a benzopirenu o 12 kg rocznie. Po zlikwidowaniu 986 przestarzałych pieców i palenisk, ilość spalanego opału zmniejszyła się w skali roku o 2,3 tys. ton, czyli tyle, ile mieści się w 172 wagonach pełnych węgla.

W latach 2015-2017 pieniądze na wymianę pieców pochodziły z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gdy program decyzją rządu został zakończony, władze Poznania zdecydowały, że będą kontynuować go we własnym zakresie. Działania zostały rozszerzone na obszar całego miasta.

Dzięki zapisom Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania program KAWKA BIS będzie kontynuowany także w 2019 i 2020 roku. Zainteresowani uzyskaniem w kolejnych latach dofinansowania na przebudowę uciążliwego źródła ciepła, będą mogli składać wnioski w terminie od 2 stycznia do 15 marca (oddzielnie dla każdego roku). Szczegółowe informacje publikowane są na bieżąco na stronie internetowej http://www.poznan.pl/kawka/.

WOŚ/AJ