Model 3D - nowy wymiar Poznania

Działa już trójwymiarowa mapa Poznania. To pionierski projekt w skali kraju, dzięki któremu można łatwiej planować zmiany i sprawniej zarządzać miastem, a mieszkańcy oraz turyści będą mogli inaczej spojrzeć na Poznań. To kolejny krok w realizowaniu idei smart city.

Poznań jest pierwszym polskim miastem w zintegrowanym i dostępnym 3D
Poznań jest pierwszym polskim miastem w zintegrowanym i dostępnym 3D

Model 3D miasta kojarzy się głównie z atrakcyjnymi mapami i wirtualnymi spacerami po ulicach. Jednak innowacyjny model 3D, wdrożony właśnie przez Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ma zdecydowanie więcej zastosowań, z których skorzystają mieszkańcy Poznania.

Wsparcie rewitalizacji i konsultacji społecznych

- Narzędzie przygotowane przez pracowników ZGKiM Geopoz jest innowacyjne. Udostępnienie tej usługi stanowi spełnienie oczekiwań zgłaszanych od lat przez mieszkańców, przedsiębiorców, samorządy osiedlowe i organizacje pozarządowe. Model będzie wsparciem dla działań miasta w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, podejmowania decyzji dotyczących gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska czy bezpieczeństwa publicznego - mówi Maciej Wudarski, zastępca Prezydenta Miasta Poznania.

Wizualizacja 3D wesprze procesy rewitalizacyjne, będzie doskonałym sposobem na wsparcie konsultacji społecznych związanych z gospodarką przestrzenną i ochroną środowiska.

Mapa 3D wzbogaci też ofertę dla inwestorów planujących uruchomić inwestycje na terenie miasta, ułatwi tworzenie planów ewakuacji ludności czy symulacji skutków klęsk żywiołowych. W zakresie ochrony środowiska zapewni tworzenie analiz dotyczących rozprzestrzeniania się fal akustycznych, elektromagnetycznych oraz zanieczyszczeń powietrza.

Pierwsze polskie miasto w 3D

Model 3D obejmuje cały obszar Poznania, czyli 262 km2 powierzchni miasta i blisko 100 tys. budynków. To pionierski projekt w skali kraju. Poznań jako pierwszy w Polsce dostrzegł potrzebę budowy modelu 3D miasta, zintegrowanego z wieloma bazami danych, dostępnego i podlegającego aktualizacji.

Podobne modele z powodzeniem funkcjonują w Berlinie, Rotterdamie czy Helsinkach. Pod względem organizacyjnym poznański model 3D jest integralną częścią Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania. Wykonawcą tego innowacyjnego projektu jest firma SHH
z Wrocławia.

Aktualny, dostępny, otwarty

Charakterystykę poznańskiego modelu można zamknąć w trzech określeniach: aktualny, dostępny, otwarty. Model będzie podlegał bieżącej aktualizacji.

- Ponieważ tkanka miasta ulega ciągłym przeobrażeniom, niezwykle istotną jest ciągła aktualizacja modelu 3D. To ona jest warunkiem koniecznym, by internauci na bieżąco
i efektywnie korzystali z trójwymiarowych wizualizacji - dodaje Maciej Wudarski.

Wszystkie zmiany dotyczące obiektów są zapisywane, co zapewnia możliwość prześledzenia ich historii. Portal służący do przeglądania modelu 3D Poznania został wykonany
w technologii responsywnej, co umożliwia przeglądanie modelu na każdym urządzeniu, nawet niewielkich smartfonach i tabletach. Model wykonany jest w technice wektorowej,
w otwartym formacie CityGML. Pozwala to integrować go z innymi bazami danych.

Model 3D to kolejny krok w realizowaniu idei smart city - inteligentnego miasta, w którym mieszkańcom żyje się coraz łatwiej. Model 3D poprawia jakość i dostępność informacji przestrzennej o Poznaniu, zwiększa poziom uczestnictwa społeczności lokalnej w procesach planowania przestrzennego i zarządzania miastem. Wykorzystując najnowocześniejsze technologie komunikacyjno-informatyczne Miasto Poznań usprawnia procesy zarządzania.

RB