Nagroda artystyczna oraz stypendia artystyczne i naukowe miasta Poznania 2014 przyznane

Kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania pod przewodnictwem prof. Romana Kubickiego i Nagrody Naukowej Miasta Poznania pod przewodnictwem prof. dr hab. Stanisława Lorenca wyłoniły tegorocznych laureatów i stypendystów.

foto
foto

Nagrodą Artystyczną Miasta Poznania 2014 uhonorowany został Maciej Fortuna za wyjątkowe międzynarodowe osiągnięcia w obszarze współczesnej muzyki jazzowej potwierdzone uznaniem krytyków polskich i zagranicznych.

Nagroda Naukowa Miasta Poznania 2014, decyzją Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania, w tym roku nie została przyznana.

Przyznane zostały natomiast Stypendia Naukowe młodym badaczom z poznańskiego środowiska naukowego. Otrzymają je:

 • Magdalena Bednarek - (UAM/filologia polska)
 • Marcin Runowski - (UAM/chemia)
 • Konrad Jerzy Kapcia - (UAM/fizyka)
 • Beata Orsztynowicz - (UP/biotechnologia)
 • Paulina Gołaska - (UAM/pedagogika specjalna)
 • Miłosz Ruszkowski - (PAN/biochemia)
 • Łukasz Klapiszewski - (PP/technologia chemiczna)
 • Katarzyna Marcinkowska - (Państwowy Instytut Badawczy/ochrona roślin)
 • Michał Romański - (UM/farmacja)
 • Adam Majchrzak - (UE/ekonomia)

Również Kapituła Nagrody Artystycznej Miasta Poznania przyznała Stypendia Artystyczne młodym twórcom z poznańskiego środowiska artystycznego. Otrzymają je:

 • Szymon Adamczak (Teatr)
 • Anna Maria Brandys (Edukacja Artystyczna)
 • Marta Jagniewska (Animacja kulturalna)
 • Agata Jankowiak (Rzeźba, muzyka)
 • Hugon Kowalski (Architektura i urbanistyka)
 • Jakub Sajkowski (Literatura)
 • Hanna Tarchała (Muzyka)
 • Marek Zakrzewski (Fotografia)

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się tradycyjnie 29 czerwca, podczas uroczystej Sesji Rady Miasta Poznania w poznańskim ratuszu. Wręczenie stypendiów - w październiku 2014 r. 

Załączniki