NAGRODA SPECJALNA DLA DYREKTORA MOPR W POZNANIU

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu Włodzimierz Kałek otrzymał NAGRODĘ SPECJALNĄ ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej, prof. dr hab. Jerzego Hausnera, w uznaniu osiągnięć w dziedzinie pomocy społecznej. Minister J. Hausner wysoko ocenił dotychczasową działalność, fachowość i osobiste zaangażowanie dyrektora W. Kałka w realizację zadań pomocy społecznej, a także twórcze podejście do rozwiązywania problemów społecznych.

Dyrektor MOPR W. Kałek
Dyrektor MOPR W. Kałek

To prestiżowe wyróżnienie jest dowodem uznania dla 22 - letnich dokonań w rozwiązywaniu problemów pomocy społecznej. Dyrektor W. Kałek w znaczący sposób przyczynił się, jako niestrudzony propagator idei niesienia wsparcia potrzebującym, do opracowania i wdrożenia nowatorskich programów pomocy rodzinom z problemami alkoholowymi, ofiarom przemocy domowej, samotnym matkom, bezdomnym. Uwzględniając potrzeby społeczne każdego człowieka, zreformował system pomocy, dając podstawę do przygotowania kadr kwalifikowanych pracowników socjalnych, którzy skutecznie pomagają w rozwiązywaniu problemów socjalno - bytowych mieszkańców Wielkopolski.
Wczoraj, 18 grudnia, dyrektor MOPR W. Kałek był gościem Wojewody Wielkopolskiego Andrzeja Nowakowskiego, który - obok gratulacji - złożył serdeczne podziękowania za pełną oddania i pasji pracę, a także równie serdeczne życzenia pomyślności w życiu osobistym, jak i zasłużonej satysfakcji z pracy, której "... źródłem jest wrażliwość i wytrwała służba potrzebującym w budowaniu ich własnego życia".