Poznań ma oficera rowerowego

Decyzją zastępcy prezydenta Macieja Wudarskiego oficerem rowerowym został Wojciech Makowski.

W Poznaniu prace rozpocznie 16 marca. Pierwsze działania, jakie podejmie Oficer rowerowy związane będą z audytem "wejścia", który ma wykazać potrzeby rowerowe w naszym mieście. Wojciech Makowski zajmował się będzie m.in. planowaniem polityki rowerowej Poznania oraz koordynowaniem współpracy między miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie transportu rowerowego.

Oficer rowerowy
Oficer rowerowy

Jego dotychczasowe dokonania związane są z Łodzią i Gdynią. Wojciech Makowski działał do tej pory w Instytucie Spraw Obywatelskich INSPRO. Kierował projektami dotyczącymi zrównoważonego transportu. W Łodzi doprowadził do podpisania "Karty Brukselskiej", zobowiązującej do przeniesienia 15% transportu na transport rowerowy do 2020 roku.
W Gdyni był głównym audytorem w procesie ewaluacji  polityki rowerowej BYPAD. Zaangażowany był też w kampanię Tiry na Tory.

Wojciech Makowski ukończył stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim i Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych.