Ruszają konsultacje trasy rowerowej w ulicy Grunwaldzkiej

Którędy powinna przebiegać trasa rowerowa wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej, od ronda Skubiszewskiego do Kaponiery? Zarząd Dróg Miejskich ogłosił konsultacje w tej sprawie. Projekt jest dostępny na stronie ZDM, a uwagi można zgłaszać do końca lutego 2016 r.

Fotoportal 2015
Fotoportal 2015

Odcinek objęty projektowaniem ma cztery kilometry długości. Po stronie zachodniej łączy się z istniejącą drogą rowerową prowadzącą do Junikowa. Po drugiej stronie prowadzi do budowanego układu dróg rowerowych na rondzie Kaponiera. Umożliwi szybki i wygodny dojazd rowerem do centrum z Junikowa, Grunwaldu i Łazarza.

Trasa jest prowadzona konsekwentnie jako dwukierunkowa droga rowerowa po południowej stronie ulicy Grunwaldzkiej. Zestaw przejazdów i łączników zapewniają dojazd także do obszarów po północnej stronie ulicy.

Trasa przebiega przez teren już obecnie intensywnie zagospodarowany, w którym jednak rowerzyści nie mają dziś swojej przestrzeni.
- W projekcie staraliśmy się poprawić sytuację pieszych - stąd też decyzja o zaprojektowaniu wydzielonych dróg rowerowych, aby każdy miał swoje miejsce - mówi Wojciech Makowski, poznański oficer rowerowy.

Grunwaldzka to jedna z najbardziej potrzebnych tras rowerowych w Poznaniu. W "Programie Rowerowym 2007-2015" była wpisana do wykonania w pierwszej kolejności, nie powstała w całości - jedynie na krótkich odcinkach. O trasę upomnieli się radni, wnioskując o sporządzenie koncepcji tej trasy w poprawkach do budżetu na 2015 rok.

Projekt ujmuje ulicę Grunwaldzką wraz z otaczającym ją obszarem. Wskazuje obszar planowanego objęcia strefą ruchu uspokojonego, a także sposób rozwiązania oczekiwanych przez rowerzystów trudnych miejsc w okolicy. Zaprojektowano prosty i przejrzysty sposób połączenia pasów rowerowych w ul. Wyspiańskiego z parkiem Manitiusa oraz sposób połączenia ul. Rycerskiej (dwukierunkowej dla rowerów) z ul. Marcelińską.

- Spodziewam się, że ruch rowerowy mocno wzrośnie. Tak zawsze się dzieje, kiedy powstaje trasa rowerowa o wysokim standardzie - dodaje Wojciech Makowski.

Już w tym roku, w wyniku projektów z budżetu obywatelskiego, większość ulic jednokierunkowych na Grunwaldzie i Łazarzu stanie się dwukierunkowa dla rowerzystów. Na Grunwaldzie ruch w rejonie szkół i przedszkoli zostanie uspokojony. Dodanie wygodnej trasy rowerowej wzdłuż Grunwaldzkiej sprawi, że duży obszar stanie się modelowo przyjazny dla poruszających się rowerami.

Projekt trasy i opis inwestycji znajduje się na stronie ZDM.

ZDM/el