ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT - PRIORYTETY 6. i 7.

Na stronie BIP dostępne są wyniki konkursu ofert w ramach priorytetu 6. (pamięć historyczna) i 7. (jubileusze). Zachęcamy do zapoznania się z wynikami.