WARSZTATY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH!

Działasz w NGO? Masz pomysł na ciekawy projekt kulturalny? Chcesz dowiedzieć się, jak wygląda współpraca w tym obszarze z Miastem Poznań?
Przyjdź na warsztaty, na których omówimy najważniejsze zmiany w świetle nowych rozporządzeń do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty dla organziacji pozarządowych, działających w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego".

Terminy warsztatów:

24.06.2019, godz. 16.30 - 19.30
25.06.2019, godz. 10.00 - 13.00
27.06.2019, godz. 16.30 - 19.30

Miejsce:

Przestrzeń Plus Jeden Poznań, ul. Za Bramką 1 61-841 Poznań

Zapisy poprzez dostępny poniżej formularz, który po wypełnieniu prosimy przesłać na adres: bartosz_antoniewicz@um.poznan.pl

Informujemy, że iczba miejsc na warsztatach jest ograniczona i obowiązuję kolejność zgłoszeń.

Załączniki


KONSULTACJE NOWYCH KRYTERIÓW OCENY WNIOSKÓW ORAZ CELÓW REALIZACJI ZADANIA

Wydział Kultury przystępuje do przygotowania założeń nowego (dogrywkowego) konkursu dotacyjnego dla organizacji pozarządowych. W związku ze zmianami, które zostały wprowadzone w tym roku do Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczącymi m.in. zastosowania nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań, pojawiła się konieczność zmiany kryteriów oceny wniosków oraz wprowadzenia jasno zdefiniowanych celów realizacji zadania. 

Propozycja nowego ujęcia kryteriów oraz celów przedstawiona została  3 czerwca na posiedzeniu Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kultury.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nowymi zapisami i zgłaszania nam uwag do 13 czerwca drogą mailową na adres: bartosz_antoniewicz@um.poznan.pl

Załączniki


ZMIANA SIEDZIBY WYDZIAŁU KULTURY

Szanowni Państwo, w okresie od 15 maja do 30 czerwca 2019 roku Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania stopniowo przenosi się zdotychczasowej siedziby w budynku przy Placu Kolegiackim 17 do nowego biura na I piętrze budynku przy ul. 3 Maja 46.  Pragniemy przeprosić za niedogodności z tym związane. 

Korespondencję już w tej chwili prosimy kierować na nowy adres, pod którym funkcjonuje już m.in. sekretariat Wydziału: 

Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania

ul. 3 Maja 46

61-728 Poznań

                                                                                           

                                                                                                     

ZEZWOLENIA NA IMPREZY MASOWE - ZMIANA WYDZIAŁU!

Od dnia 1 kwietnia 2019 roku sprawy zezwoleń na przeprowadzenie artystycznej lub rozrywkowej imprezy masowej prowadzi

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Poznania

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
pokój 308, telefon 878-50-27, fax 61 878-50-35
wzkb@um.poznan.pl

Szczegóły:

http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-zarzadzania-kryzysowego-i-bezpieczenstwa,9/zawiadomienie-o-zamiarze-przeprowadzenia-imprezy-artystycznej-lub-rozrywkowej,409062/

http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-zarzadzania-kryzysowego-i-bezpieczenstwa,9/zezwolenie-na-przeprowadzenie-imprezy-masowej,409060/

                                          

                                                                   

MAŁE GRANTY - WYŁĄCZNIE PRZEZ WITKAC.PL!

Informujemy, że wnioski o wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w kulturze, w ramach procedury tzw. "małych grantów" należy - podobnie jak w przypadku ofert konkursowych - składać przez platformę Witkac.pl. TUTAJ znajdą Państwo komplet szczegółowych informacji. 

Na naszej stronie działa już sekcja poświęcona platformie Witkac.pl - od instrukcji założenia konta, po szczegółowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem platformy. Zapraszamy TUTAJ.