KONKURS WIELOLETNI - PISEMNE POTWIERDZENIA OFERT WYGENEROWANE W SYSTEMIE WITKAC.PL NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 30 LISTOPADA, DO GODZINY 15.30!

Szanowni Państwo,

Nabór wniosków do wieloletniego konkursu ofert na platformie Witkac.pl został zakończony.

Oferentom, którzy złożyli oferty przypominamy, że koniecznym warunkiem ich rozpatrzenia jest złożenie papierowego (z podpisem uprawnionych przedstawicieli oferenta) potwierdzenia złożenia oferty w Kancelarii Urzędu Miasta Poznania (plac Kolegiacki 17) do środy, 30.11.2016 r.  do godziny 15.30.

Nabór do rocznych konkursów ofert rozpocznie się w połowie grudnia, po rozstrzygnięciu procedury konkursu wieloletniego. 

Więcej informacji o konkursach w zakładce "Komunikaty o otwartych konkursach ofert".

Zapraszamy do lektury!