Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje

Wydane zaświadczenie jest aktualne na dzień sporządzenia.

Osoba działająca w imieniu wnioskodawcy (pełnomocnik) ma obowiązek przedłożenia urzędowo potwierdzonej kopii lub oryginału pełnomocnictwa wraz z dowodem wniesienia należnej opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa (w wysokości 17,00 zł). Więcej informacji można uzyskać pod adresem rewitalizacja@um.poznan.pl lub pod numerami telefonów:

(+48) 61 878 48 56

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej