PBO 2020 - ostatnie dni na oddanie głosu!

Jeszcze tylko 3 dni - do 21 października, do godz. 12 można głosować na projekty w Poznańskim Budżecie Obywatelskim. Warto, ponieważ w tegorocznej edycji do rozdysponowania jest aż 21 mln zł. O tym, jakie pomysły zostaną zrealizowane, zdecydują mieszkańcy. 

PBO 2020 - trwa głosowanie!
PBO 2020 - trwa głosowanie!

Pomysły można było zgłaszać do końca maja. W tym roku do urzędu miasta wpłynęło 350 propozycji. Każda z nich została dokładnie sprawdzona i zweryfikowana. Pozytywnie zarekomendowano 239 projektów, które trafiły na kartę do głosowania.

W tym roku poznaniacy wybierają spośród 34 projektów ogólnomiejskich i 205 rejonowych. Swój głos może oddać każdy mieszkaniec. W Poznańskim Budżecie Obywatelskim nie ma ograniczeń wiekowych, jednak osobom niepełnoletnim muszą towarzyszyć rodzice lub opiekunowie, których PESEL będzie niezbędny do oddania głosu. Spośród puli projektów znajdujących się na liście, można wybrać maksymalnie trzy: jeden ogólnomiejski i dwa rejonowe.

Głosowanie odbywa się w formie elektronicznej, na stronie internetowej PBO20. Poznaniacy mogą również oddać głos w Centrum Inicjatyw Rodzinnych i Centrum Inicjatyw Senioralnych, w godzinach ich pracy oraz w mobilnych punktach rad osiedli.