Wortal Środowisko zyskał nowy blask

Po latach w jednej formule, wortal Środowisko - na oficjalnej stronie Miasta poznan.pl - zyskał nową szatę graficzną i nowe funkcjonalności. Najciekawsza zmiana dla użytkowników to wprowadzenie bieżącej sygnalizacji jakości powietrza w Poznaniu.

Jakość powietrza
Jakość powietrza

Miasto Poznań, jako jedno z nielicznych w kraju, wprowadziło taką funkcjonalność. Na stronie głównej i w wortalu Środowisku, w czytelnym miejscu - pod aktualnościami, znajduje się "łapka" pokazująca na bieżąco stan powietrza w mieście. Ten znak graficzny jest też jednocześnie linkiem do  strony "Atmosfera dla Poznania", gdzie odczytać można aktualne dane z monitoringu powietrza i prognozy na najbliższe trzy dni. Dla ułatwienia odczytów, zmieniona została prezentacja wyników, gdzie pierwszym parametrem jest odczyt stężeń pyłu PM10 w ujęciu 24 godzinnym (średnia z ostatnich 24h w ujęciu kroczącym).

Istotne zmiany pojawiły się także na "środowiskowym" planie miasta. Poza wcześniejszymi informacjami o decyzjach i wnioskach wydawanych przez Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, dodane zostały warstwy dotyczące form ochrony przyrody, ujęć wód, a także obszarów zagrożonych powodzią.

Zmiany nastąpiły także w sposobie prezentowania informacji. Dotychczasowe treści uporządkowane zostały w zakładki tematyczne, dodane zostały też nowe dziedziny. Pozwala to użytkownikom w sposób bardziej intuicyjny wyszukać interesujące ich informacje, np. o instytucjach zajmujących się środowiskiem w mieście lub poszczególnymi jego komponentami. Z kolei w zakładce "Programy strategiczne" czytelnik znajdzie wszystkie dokumenty planistyczne obejmujące zagadnienia związane z ochroną środowiska i przedsięwzięciami czy działaniami mającymi na nie wpływ.

I gratka nie tylko dla wielbicieli ptaków, a szczególnie jerzyków - w wortalu mogą na żywo podglądać młode jerzyki, które wykluły się pod koniec czerwca w swoich budkach, znajdujących się na budynku ZGiKM GEOPOZ. A trzeba się spieszyć, bo jerzyki, jak tylko dorosną, odlecą do Afryki (na początku sierpnia). Potem kolejna taka okazja będzie w przyszłym roku.

Administratorzy wortalu liczą na życzliwe przyjęcie zmian i zapewniają, że dokładać będą wszelkich starań, by w wortalu Środowisko ciągle pojawiały się nowe, interesujące dane. O stronę techniczną wprowadzonych zmian zadbało Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.