Nabór wniosków na "zimową" XLIX edycję Programu Staży Studenckich w Urzędzie Miasta Poznania

Od 10 września 2016 r. Urząd Miasta Poznania przyjmuje zgłoszenia studentów (on-line) na zimową edycję Programu Staży Studenckich.

Edycja zimowa będzie realizowana w terminie od listopada 2016 r. do końca lutego 2017 r.

Na studentów czeka 90 miejsc w 28 wydziałach i biurach Urzędu Miasta Poznania, 4 miejsca w Poznańskim Centrum Świadczeń i 1 miejsce w Spółce Targowiska.

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż w UMP jest:

  • posiadanie statusu studenta III, IV, V roku (I/II studiów II stopnia), studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowej lub prywatnej,
  • studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego wydziału/biura UMP (według wykazu wydziałów),
  • wypełnienie formularza on-line  (formularz jest aktywny od 10.09.2016 r.) w terminie do 30.09.2016 r.

Zachęcamy także do kandydowania studentów niepełnosprawnych.

Wnioski będą przyjmowane do 30 września br. - do godz. 23:59.

Poniżej w kolumnie "Zgłoś swoje CV" od 10 września będzie aktywny formularz kandydata na edycję zimową.

UWAGA! Przed przystąpieniem do wypełniania  formularza należy zapoznać się z załącznikiem AKTUALNY WYKAZ WYDZIAŁÓW - EDYCJA ZIMOWA oraz sprawdzić preferowane kierunki przypisane każdemu wydziałowi (w punkcie 8 formularza student wskazuje wydział/y lub biuro/a, w których chciałby odbywać staż).

Ze studentami, którzy zakwalifikują się na staż do wybranego wydziału/biura UMP (po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych), zostaną zawarte umowy zlecenia. Podczas stażu studenci za wykonywane czynności (18 godzin w tygodniu) - otrzymają wynagrodzenie (stażowe).

Po zakończeniu stażu uczestnicy otrzymają zaświadczenie o jego odbyciu wraz z wyszczególnieniem zakresu pełnionych obowiązków.

Na 48 dotychczasowych edycji staży wpłynęło ponad 32 825 zgłoszeń. Do tej pory na staż przyjęto łącznie 3 445 studentów. Wystawiane przez nich oceny po ukończonym stażu, potwierdziły zdobywanie przez studentów korzyści w postaci nowych doświadczeń oraz umiejętności przydatnych na rynku pracy. Urząd zyskuje natomiast cenną pomoc w realizacji codziennych obowiązków. Wydziały UMP, w których studenci odbywają staż, są zadowolone z wnoszonego przez nich wkładu i wykonywanych zadań. Około 500 osób po ukończeniu stażu zostało zatrudnionych w naszym Urzędzie, co jest dowodem na realizację jednego z celów Programu Staży Studenckich, jakim jest przegląd potencjalnych kadr dla UMP.

ZAPRASZAMY

***

Dodatkowe informacje na temat staży studenckich można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 pod numerem telefonu (61) 878 55 10

Załączniki