Laboratorium Kobiet. Gdy Nauka Jest Kobietą

Nad najważniejszymi wyzwaniami związanymi z pracą na uczelni w obszarze równego traktowania kobiet i mężczyzn będą się zastanawiać uczestnicy pierwszego ogólnouniwersyteckiego Laboratorium Kobiet: rozpoznania problemów, poszukiwanie rozwiązań. Spotkanie odbędzie się 29 listopada 2018 (Aula Lubrańskiego, Collegium Minus UAM).

Laboratorium Kobiet. Gdy Nauka Jest Kobietą
Laboratorium Kobiet. Gdy Nauka Jest Kobietą

W programie przewidziano prezentacje panelowe i dyskusje w małych grupach moderowane wzorem modeli demokracji bezpośredniej, których celem będzie wskazanie na najważniejsze problemy i postulaty dotyczące równego traktowania kobiet i mężczyzn na UAM.

Ramowy Program "Laboratorium Kobiet"

10:00 - 10.15 Otwarcie Laboratorium Kobiet (wystąpienie JM Rektora UAM prof. UAM dr hab. Andrzeja Lesickiego oraz prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej, prorektor ds. studenckich)

10.15 - 11.00 Sesja panelowa

Europejska Karta Naukowca - co z niej dla nas wynika - prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk prorektor ds. kształcenia UAM

Oblicza dyskryminacji w świetle prawa pracy - dr Aleksandra Bocheńska, Wydział Prawa i Administracji UAM

Przeciwdziałanie dyskryminacji na UAM - prof. UAM dr hab. Robert Kmieciak Pełnomocnik Rektora UAM ds. równego traktowania

11:00 - 11.30 Poznaj pierwsze uczone Uniwersytetu Poznańskiego

wystawa "Pierwsze Uczone Uniwersytetu Poznańskiego 1919-1939" prof. UAM dr hab. Edyta Głowacka-Sobiech, dr Iwona Chmura-Rutkowska

happening Koła Literacko-Teatralnego "Dygresja"

11:30 - 13.00 Prace warsztatowe przy stolikach tematycznych

praca w grupach wokół zagadnień: KARIERA, PRZESĄDY, LIDERKA, DOM, KOBIETA I..., HYDEPARK

13:00 - 13.30 Podsumowanie