Przyznano Nagrodę Naukową Miasta Poznania i stypendia dla młodych badaczy

Laureatem XXVIII Nagrody Naukowej Miasta Poznania został Pan prof. zw. dr hab. Edward Balcerzan, za monografię naukową Literariness. Models, gradations, experiments (przeł. Soren Gauger) wydaną w serii "Studies in Modern Polish Literature and Culture" przez wydawnictwo Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2016. Wyłoniono również dwunastu młodych badaczy i badaczek, którzy otrzymają stypendium naukowe.

prof. dr hab. Edward Balcerzan, fot. Bogusława Latawiec
prof. dr hab. Edward Balcerzan, fot. Bogusława Latawiec

Kapituła Nagrody Naukowej Miasta Poznania pod przewodnictwem prof. dr hab. Stanisława Lorenca przeanalizowała wnioski o przyznanie Nagrody Naukowej oraz stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego. Wyłoniono: laureata Nagrody Naukowej - prof. dra hab. Edwarda Balcerzana, który otrzyma 60.000 zł oraz dwanaście młodych osób, które nie ukończyły 30 roku życia, a pochwalić się mogą imponującym dorobkiem naukowym - otrzymają one po 5.000 zł w ramach stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego.

Laureat Nagrody Naukowej jest literaturoznawcą, poetą, prozaikiem, tłumaczem, eseistą, członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności. Został zgłoszony przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jak wskazali wnioskujący "dorobek naukowy prof. Balcerzana niewiele ma sobie równych pod względem doniosłości w polskiej powojennej nauce o literaturze. Dzięki swoim studiom teoretycznym badacz ten stał się współtwórcą zrodzonej w latach 60. XX wieku szkoły strukturalno-semiotycznej, która rozsławiła Poznań jako ośrodek badań humanistycznych. Jako jeden z pierwszych uczynił także zagadnienia sztuki przekładu przedmiotem zainteresowań polonistów-literaturoznawców, konstytuując w latach 60. I 70. XX wieku tzw. "poznańską szkołę translatologiczną". W monografii Literariness. Models, gradations, experiments prof. Balcerzan udowodnił, że polska myśl teoretyczna w badaniach literackich ma do zaproponowania zagranicznym kręgom naukowym oryginalne koncepcje i metody. Skonstruowana przez niego tzw. "sprzecznościowa teoria literatury" odznacza się uniwersalnością i może być stosowana w odniesieniu do zjawisk literackich niezależnie od czasu i miejsca ich powstania. Dzięki zawartym w książce interpretacjom dzieł literatury polskiej, a także nawiązaniom do osiągnięć polskiego literaturoznawstwa, monografia ma olbrzymie znaczenie dla promocji poznańskiej humanistyki za granicą. Ze względu na autorski wkład w przygotowanie tekstu do edycji anglojęzycznej monografia winna być uznana za niezależne  od wersji polskiej osiągnięcie naukowe o międzynarodowym zasięgu oddziaływania."

Tegorocznymi stypendystkami i stypendystami zostali tymczasem: Piotr Alexandrowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Piotr Celichowski (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), Krzysztof Ciomek (Politechnika Poznańska), Tomasz Cłapa (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Krzysztof Dudka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Paweł Jeżowski (Politechnika Poznańska), Maciej Majka (Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu), Anetta Płatek (Politechnika Poznańska), Krzysztof Ptaszyński (Instytut Fizyki Molekularnej PAN), Wojciech Smułek (Politechnika Poznańska), Anna Walczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz Krzysztof Wójcik (Instytut Fizyki Molekularnej PAN). Szczegóły osiągnięć poszczególnych stypendystów - w załączeniu.

Konkurs koordynowany jest przez Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania.

Załączniki