1962
2581
Nowak Aleksander, Orlik Tadeusz: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1962. Zespołowa nagroda naukowa: prof. dr med. Jan Moll, inż. Franciszek Płużek, inż. Władysław Szymkowiak; Zespołowa nagroda naukowa: prof. dr Józef Janicki, prof. dr Jerzy Pawełkiewicz, dr Kazimierz Szebiotko; Zespołowa nagroda techniczno-przemysłowa: Franciszek Chmiel, inż. Józef Harasymczuk, mgr inż. Karol Kodym, inż. Zenon Turek, dr Jerzy Wieczorek; Zespołowa nagroda rolnicza: mgr inż. Irena Ławniczak, mgr inż. Jan Rymaszewski. 1964 nr 1 s. 49- -60, fot. - (Dokończenie). Zespołowa nagroda w dziedzinie budownictwa i architektury: inż. Tadeusz Bekas, inż. Jan Deskur, inż. arch. Wojciech Kasprzycki, inż. Ludwik Kolasiński, mgr inż. arch. Tadeusz Płończak, mgr inż. Tadeusz Ratajczak, inż. Wacław Szmaus, mgr inż. arch. Jan Węcławski. - Nagrody młodych - Nagrody naukowe: dr Kazimierz Bączyk, doc. dr Adam Łopatka; Zespołowa nagroda techniczno-przemysłowa: mgr inż. Jarosław Gąszczak, mgr inż. Henryk Grocholski, dr inż. Zdzisław Kachlicki, dr inż. Stanisław Poloszyk, dr inż. Zygmunt Szwaja. 1964 nr 2 s. 57-69, fot.
2582
Nowak Aleksander, Soliński Ireneusz: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1962. Nagrody indywidualne: Halina Karpińska-Kintopf, prof. dr Zdzisław Kępiński, prof. Józef Madeja, mgr Janusz Przewoźny, Mirosława Wróblewska, Feliks Zgrzeba, Pelagia Relewicz-Ziembińska, Włodzisław Ziembiński. 1964 nr 3 s. 63-76, fot.