Nowe formy opieki nad dziećmi do lat 3

Opieka nad dziećmi do lat 3

Wykaz  adresów do instytucji przydatnych podczas zakładania i prowadzenia  żłobków i klubów dziecięcych.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

Telefon do centrali: 22-661-10-00

http://www.mpips.gov.pl/

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania

ul. 3 Maja 46

61-728 Poznań

  • sekretariat 61 878 54 29
  • informacje nt żłobków i klubów dziecięcych tel. 61 878 52 83; 878 43 85, 878 40 30
  • informacje nt dotacji do żłobków niepublicznych tel. 61 878 43 42; 878 40 41

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

ul. Bobrzańska 6a
61-248 Poznań

Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy tel. 61 821 54 32

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Poznaniu

ul. Noskowskiego 23

61-705 Poznań

tel. 61 852 99 18; 61 856 28 85

Wydział Działalności Gospodarczej Poznaniu

ul. Matejki 50

60 -770 Poznań

  • Informacja Wydziału tel. 61 878 49 56
  • informacja nt działalności gospodarczej tel. 61 878 49 42; 878 47 73
  • informacja o przedsiębiorcach tel. 61 878 49 43/44

Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania

Plac Kolegiacki 17

61-841 Poznań

tel. 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej