Żeglarz Jachtowy - kurs

2011-09-12 ( poniedziałek ) – 2011-09-23 ( piątek )
12:00-12:00
Klub Żeglarski przy UAM Poznań

Szkolenia żeglarskie - żeglarz jachtowy. Teoria: materiały pomocnicze oraz aktualna baza pytań egzaminacyjnych WOZŻ na stronie internetowej: www.trex.webd.pl. Praktyka: taklowanie, manewrowanie jachtami, prace bosmańskie - Jezioro Kierskie. Cena: 790 zł. System: 7-dniowy, 10-dniowy, weekendowy (najbliższe szkolenie od 19.09). Miejsce: Klub Żeglarski przy UAM, Poznań-Kiekrz. Informacje: www.zagleuam.pl, zagle@zagleuam.pl

informacje o kursie