Pięć zmysłów - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 1 - 2 lat

2011-09-06 ( wtorek ) – 2011-09-27 ( wtorek )
Klub Malucha Guga, ul. Błażeja 6D, Poznań

Jak zadbać o prawidłowy i harmonijny rozwój dziecka? Należy wspierać je w poznawaniu świata wszystkimi zmysłami, stymulować do doskonalenia różnorodnych zdolności i umiejętności. Zajęcia Pięć Zmysłów, dzięki specjalnie opracowanym zabawom i ćwiczeniom uczą i bawią wspomagając w ten sposób rozwój psychiczny, fizyczny i motoryczny dziecka.

Podczas tych spotkań dzieci mają okazję wyrazić siebie poprzez różnorodne aktywności ruchowe, plastyczne i muzyczne. Zajęcia ogólnorozwojowe doskonalą koordynację wzrokowo-ruchową, percepcję (rozwój procesów poznawczych), motorykę dużą (kontrolę postawy ciała i poruszania się), motorykę małą (sprawność manualną), stymulują rozwój mowy oraz rozwój emocjonalny i poznawczy dzieci.
Zajęcia zachęcają dziecko do poznawania samego siebie, rozwijania własnych możliwości i pomagają w odkrywaniu świata pięcioma zmysłami.

Zobacz www.gugastudio.pl