Kolorowy Uniwersytet

Inauguracja Kolorowego Uniwersytetu

2011-11-03 ( czwartek )
17:00
Aula UAM przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu

3 listopada 2011 roku o godzinie 17:00 w Auli UAM przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu, odbędzie się uroczysta inauguracja projektu edukacyjnego, skierowanego do dzieci w wieku 6-12 lat pod nazwą KOLOROWY UNIWERSYTET.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2010/2011 objął pilotażowo swoim patronatem projekt edukacyjny działający w ramach Polskiej Akademii Dzieci. Ogromne zainteresowanie tym projektem oraz szczytna inicjatywa non-profit, w ramach której, dzieci uzyskują możliwość obcowania z uniwersyteckim światem nauki, spowodowały podjęcie decyzji o kontynuacji tej inicjatywy już pod pełną opieką oraz nadzorem merytorycznym i organizacyjnym sprawowanym przez UAM. Honorowy Patronat nad KOLOROWYM UNIWERSYTETEM objął
JM Rektor UAM Prof. dr hab. Bronisław Marciniak.

KOLOROWY UNIWERSYTET będzie comiesięcznym cyklem spotkań, podczas których dzieci będą mogły uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez wykładowców akademickich. W ramach każdego spotkania jedno z dzieci będzie również miało możliwość przeprowadzenia części zajęć.

Kolejne Wydziały UAM będą gospodarzami KOLOROWEGO UNIWERSYTETU i zaproponują temat spotkania. W ten sposób dzieci zapoznają się z całą naszą Uczelnią. Dzieci, otrzymają indeksy, które mają pozwolić im poczuć się pełnoprawnymi studentami. Na koniec ci, którzy zdobędą wpisy
z minimum 5 spotkań zostaną wyróżnieni dyplomami w czasie uroczystego absolutorium.

Tematy poszczególnych spotkań oraz formularz zgłoszeniowy on-line, znajdą Państwo na stronie internetowej www.kolorowyuniwersytet.amu.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkie zainteresowane dzieci z Poznania i całej Wielkopolski.