Wydarzenia na planie Pokaż na planie
plakat

Ziemia Lubuska - od idei do regionu? - wykład

2019-01-30 ( środa )
12:00-13:30
Instytut Zachodni, ul. Mostowa 27a, Poznań

Wykład Małgorzaty Dąbrowskiej, absolwentki Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, zajmującej się badaniem Ziemi Lubuskiej, historią historiografii, pograniczem polsko-niemieckim oraz szeroko pojętą propagandą Ziem Odzyskanych, będącej od grudnia 2018 r. stypendystką Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu. Tytuł wykładu Ziemia Lubuska - od idei do regionu?

Historyczna ziemia lubuska, wywodząca swą nazwę od Lubusza położonego po lewej stronie Odry, ma niewiele wspólnego z pojęciem powojennej Ziemi Lubuskiej. Nazwa ta, na określenie regionu pogranicza pomorsko-wielkopolsko-śląsko-brandenburskiego, została zaproponowana w 1945 r. i stosowano ją na określenie jednego z regionów Ziem Odzyskanych, jednak aż do 1999 r. nie stała się samodzielnym pojęciem administracyjnym. Podczas ostatniej reformy zdecydowano się stworzyć województwo lubuskie, z ziem w większości bardziej związanych historycznie ze Śląskim niż z historyczną ziemią lubuską. Naturalnie nasuwającym się pytaniem, jest pytanie o powody, dla których sztucznie wykreowany region uzyskał legitymizację w postaci jednostki administracyjnej odwołującej się do tej nazwy. Podczas wykładu zaprezentowany zostanie konspekt przygotowywanej pracy doktorskiej, badającej dyskurs o Ziemi Lubuskiej od jej powstania w powojennym kształcie, aż do powołania województwa.

Zobacz iz.poznan.pl/aktualnosci/wydarzenia/ziemia-lubuska-od-idei-do-regionu-wyklad-w-iz-31012019