Wydarzenia na planie Pokaż na planie
.

Zarządzanie zespołem rozproszonym

2020-12-02 ( środa ) – 2020-12-04 ( piątek )
16:30-20:30
webinar online

Poznań Biznes Partner oraz Get Better Beata Zięba zapraszają na bezpłatne, trzydniowe warsztaty online pt. "Zarządzanie zespołem rozproszonym".

CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych umiejętności związanych z pracą zespołu rozproszonego, kreowania atmosfery współpracy zespołowej oraz rozwój wiedzy i umiejętności efektywnego motywowania pracowników. Szkolenie ma także zwiększyć poziom umiejętnosci menadżerskich w tym umiejętność pełnienia roli lidera i odpowiedzialnego delegowania zadań w sytuacji pracy online. Celem praktycznego warsztatu jest także zapoznanie uczestników z praktycznym podejściem do zagadnień trudnych sytuacji i konfliktów w środowisku zawodowym, które mogą się nasilać w czasie pracy zdalnej powodowanej sytuacją epidemiczną.

KORZYŚCI: Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności związane z efektywnym komunikowaniem się w zespole, planowaniem pracy zespołu, skutecznego motywowania oraz delegowania zadań w pracy zdalnej. Będą przygotowani do pełnienia roli nie tylko pracodawcy i przełożonego ale efektywnego lidera zespołu rozproszonego. Dzięki udziałowi w szkoleniu będą potrafili rozpoznać sytuacje trudne i konfliktowe oraz uzyć odpwiednich metod i technik, pozwalających sytuacje trudne przekształcić w działania kreatrywne i budujące atmosferę współpracy.

UCZESTNICY: Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MSP i osób, które planują podjęcie działalności gospodarczej, zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej i negocjacji biznesowych.

Szkolenie jest praktycznym warsztatem i wymaga aktywności uczestników i pracy w grupach, stąd prośba by do szkolenia dołączyć z włączoną kamerą i mikrofonem.

PROGRAM SZKOLENIA 10 h

1. Różnice i bariery w komunikacji zdalnej

2. Budowanie relacji w różnorodnym środowisku

 radzenie sobie ze stereotypami

 diversity w środowisku pracy - korzyści

3. Kształtowanie postaw kreatywnych i innowacyjnych

4. Wzmacnianie samodzielności i odpowiedzialności członków zespołu

5. Delegowanie i motywowanie zdalne

6. Konflikty i trudne sytuacje w pracy zdalnej

 Zdalne zarządzanie konfliktem

7. Planowanie i organizacja pracy zespołu zdalnego

 Odpowiedzialność

 Współpraca

 Harmonogramy

 Budżetowanie

8. Narzędzia w pracy zdalnej: platformy, aplikacje, programy m.in. Zoom, Meet, Mural, Miro, iMindMap

 Karty pracy

 Platformy do wymiany informacji

 Scenariusze projektowe

Termin: 2-4 grudnia 2020 r., godz. 16.30 - 20.00

Szkolenie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany w dzień szkolenia. 

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Liczba miejsc jest ograniczona! O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzący: Beata Zięba

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

  • e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl

Szkolenie finansowane jest ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Zapraszamy serdecznie!