Rehabilitacja post COVID-19

Realizacja zadania zakończyła się w 2021 roku. 

W przypadku wznowienia realizacji zadania, informacje zostaną uaktualnione.

Mając na uwadze obecną sytuacją epidemiologiczną oraz zwiekszającą się liczbą  poznańskich seniorów borykających się z następami zdrowotnymi po przechorowaniu COVID-19, radni Miasta Poznania postanowili sfinansować pakiety rehabilitacyjne dla mieszkańców Poznania od 65 roku życia (rok urodzenia 1956 i wcześniej), uzupełnione o konsultację psychologiczną, realizowane w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu. Miejsca rehabilitacji kariologicznej i pulmonologicznej wyposażone są w profesjonalny sprzęt rehabilitacyjny gwarantujący wysoką jakość usług. Wygodne sale zabiegowe zapewniają komfort pacjentom, a zatrudnieni specjaliści stosują nowoczesne metody terapeutyczne. Wszystkie zabiegi oraz konsultacje odbywają się w ścisłym reżimie sanitarnym. Wdrożenie zadania ma na celu zmniejszenie negatywnych skutków długotrwałego braku aktywności w czasie choroby czy hospitalizacji oraz ograniczenie występowania powikłań po przebyciu zakażenia koronawirusem SARS CoV-2, przez poprawę wydolności  oddechowej, krążeniowej sprawności fizycznej i wsparcie psychologiczne.


Osoby uprawnione

Z rehabilitacji i wsparcia psychologicznego mogą skorzystać mieszkańcy Poznania w wieku 65+, którzy po przebytej chorobie COVID-19, w celu pełnego powrotu do zdrowia wymagają kompleksowej rehabilitacji leczniczej, uzupełnionej o konsultację psychologa. Podstawą przyjęcia pacjenta na rehabilitację jest skierowanie na druku szpitalnym do Dziennego Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w tym np. POZ.


Miejsce i sposób załatwienia sprawy

Dzienny Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych (POSUM)

Al. Solidarności 36

Budynek B, 2 piętro

Pacjenci mogą dokonywać rejestracji wizyt w POSUM osobiście lub przez osoby trzecie telefonicznie: od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-13.00 lub za pomocą poczty elektronicznej.

Tel. 61 647 77 26,   e-mail: reh.kardio@posum.pl


Wymagane dokumenty:

1/ Udokumentowany pozytywny wynik testu na COVID-19;

2/ Skierowanie do Szpitala - podstawą przyjęcia pacjenta na rehabilitację jest skierowanie do szpitala wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego:

 - lekarzy z oddziału:

  • chorób wewnętrznych,
  • pulmonologii,
  • rehabilitacji ogólnoustrojowej, pulmonologicznej, kardiologicznej,

- lekarzy z poradni:

  • pulmonologicznej,
  • kardiologicznej,
  • rehabilitacyjnej,
  • POZ.

Uwaga !

Na skierowaniu musi być czytelna pieczątka nagłówkowa jednostki kierującej z aktualnym numerem umowy z NFZ, numerem REGON i numerem kodu resortowego oraz czytelna pieczątka lekarza wystawiającego skierowanie. Do skierowania należy dołączyć wyniki badań potwierdzające rozpoznanie.

Dokumenty w dniu zgłoszenia na świadczenia opieki zdrowotnej: pacjent powinien posiadać dowód osobisty (PESEL), dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne wraz z dokumentacją medyczną związaną z przebytą infekcją oraz schorzeniami współistniejącymi.


Informacje dodatkowe

Brak dokumentów do pobrania - skierowanie wypełnia lekarz.

Dodatkowe informacje dostępne są bezpośrednio na stronie internetowej realizatora.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej