Dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

1. Program "MALUCH+" 2021

Miasto Poznań w roku 2021 otrzymało dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

nazwa zadania: dofinansowanie miejsc opieki w żłobku

kwota dofinansowania: 404 160,00 zł, całkowita wartość zadania: 505 200,00 zł 

miejsce realizacji zadania, kwota dofinansowania, liczba miejsc dofinansowanych: 

1. Żłobek Krecik, os. Bolesława Chrobrego 108 - 45 360,00 zł (41 miejsc plus 1 miejsce dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki)

2. Żłobek Calineczka, os. Pod Lipami 103 - 21 120,00 zł (22 miejsca)

3. Żłobek Balbinka, os. Bolesława Śmiałego 106 - 41 520,00 zł (37 miejsc plus 1 miejsce dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki)

4. Żłobek Ptyś, os. Przyjaźni 134 - 28 800,00 zł (30 miejsc)

5. Żłobek Kalinka, ul. A. Szamarzewskiego 5/9 - 19 200,00 zł (20 miejsc)

6. Żłobek Koniczynka, ul. Nowy Świat 7/11 - 9 600,00 zł (10 miejsc)

7. Żłobek Stokrotka, Al. Wielkopolski 21/25 - 55 680,00 zł (58 miejsc)

8. Żłobek Niezapominajka, ul. M. Cegłowskiej 14 - 57 600,00 zł (60 miejsc)

9. Żłobek Czerwony Kapturek, ul. Klonowica 3 - 19 200,00 zł (20 miejsc)

10. Żłobek Jacek i Agatka, ul. Winklera 8 - 1920,00 zł (2 miejsca)

11. Żłobek Królewna Śnieżka, ul. Grunwaldzka 34 -16 320,00 zł (17 miejsc)

12. Żłobek Żurawinka, ul. Żurawinowa 5/7 - 14 400,00 zł (15 miejsc) 

13. Żłobek Przemko, os. Rzeczypospolitej 77 - 17 280,00 zł (18 miejsc)

14. Żłobek Michałki, os. Czecha 75 - 32 160,00 zł (21 miejsc plus 2 miejsca dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki)

15. Żłobek Miś Uszatek, ul. Prądzyńskiego 16 - 24 000,00 zł (25 miejsc)

Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania 400 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych przez Miasto Poznań w ramach wcześniejszych edycji Programu "MALUCH".

2. Dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Ponadto Miasto Poznań w roku 2021 otrzymało również środki z rezerwy celowej w formie dotacji celowej na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych we wcześniejszych edycjach Programu "MALUCH".

nazwa dotacji: dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

nazwa zadania: dofinansowanie miejsc opieki w żłobku
kwota dofinansowania: 427 680,00 zł
miejsce realizacji zadania: 
1. Żłobek Krecik, os. Bolesława Chrobrego 108 - 44 280,00 zł (41 miejsc)
2. Żłobek Calineczka, os. Pod Lipami 103 - 23 760,00 zł (22 miejsca)
3. Żłobek Balbinka, os. Bolesława Śmiałego 106 - 39 960,00 zł (37 miejsc)
4. Żłobek Ptyś, os. Przyjaźni 134 - 32 400,00 zł (30 miejsc)
5. Żłobek Kalinka, ul. A. Szamarzewskiego 5/9 - 21 600,00 zł (20 miejsc)
6. Żłobek Koniczynka, ul. Nowy Świat 7/11 - 10 800,00 zł (10 miejsc)
7. Żłobek Stokrotka, Al. Wielkopolski 21/25 - 62 640,00 zł (58 miejsc)
8. Żłobek Niezapominajka, ul. M. Cegłowskiej 14 - 64 800,00 zł (60 miejsc)
9. Żłobek Czerwony Kapturek, ul. Klonowica 3 - 21 600,00 zł (20 miejsc)
10. Żłobek Jacek i Agatka, ul. Winklera 8 - 2160,00 zł (2 miejsca)
11. Żłobek Królewna Śnieżka, ul. Grunwaldzka 34 -18 360,00 zł (17 miejsc)
12. Żłobek Żurawinka, ul. Żurawinowa 5/7 - 16 200,00 zł (15 miejsc) 
13. Żłobek Przemko, os. Rzeczypospolitej 77 - 19 440,00 zł (18 miejsc)
14. Żłobek Michałki, os. Czecha 75 - 22 680,00 zł (21 miejsc)
15. Żłobek Miś Uszatek, ul. Prądzyńskiego 16 - 27 000,00 zł (25 miejsc)