Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością - wznowienie

Mając na celu wspieranie rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością wznowiono wydanie "Informatora dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością".

Fragment okładki Informatora - grafika artykułu
Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością

Informator stanowi kompendium wiedzy o formach rehabilitacji zdrowotnej, społecznej oraz edukacji dzieci z niepełnosprawnościami. Ponadto zawiera szeroką bazę informacji o wszelkiego rodzaju placówkach, w których rodzice dzieci z niepełnosprawnością mogą szukać pomocy.

Zapraszamy do lektury.

Załączniki

sieci społecznościowe