Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnościami na lata 2021-2025

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach w sprawie dokumentu pt. Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych na lata 2021-2025.

Poznań - grafika artykułu
Poznań

Termin konsultacji: od 13 listopada do 27 listopada 2020 roku.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Poznania.

Forma konsultacji:

1. Wyrażenie pisemnej opinii na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 i przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: patrycja_bartoszewska@um.poznan.pl lub pocztą do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Urzędu Miasta Poznania ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, w nieprzekraczalnym terminie do 27 listopada 2020 r.

2. Telefoniczne przyjmowanie opinii i uwag oraz udzielanie informacji i wyjaśnień dotyczących ww. dokumentu. Numery telefonów:  61 878 58 21 oraz 61 878 58 25.

3. Spotkanie on-line w dniu 25.11.2020 r. o godzinie 12:00.

Link do spotkania:

https://poznan-pl.zoom.us/j/89739612778?pwd=b3lHa3pBbjNJWWJRanRiOWo1M0NPQT09

Meeting ID: 897 3961 2778    Passcode: 401156

4. Konsultacje pisemne z Poznańską Radą Pożytku Publicznego oraz Komisjami Dialogu Obywatelskiego.

Załączniki

sieci społecznościowe