Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozpoczęło konsultacje Programu Dostępność Plus

W dniu 13 marca 2018 r. projekt Programu Dostępność Plus został skierowany do konsultacji społecznych i międzyresortowych.

Logo programu Dostępność Plus
Logo programu Dostępność Plus

Celem Programu, którego koordynatorem jest MIiR jest horyzontalne włączenie zagadnienia dostępności, jako kluczowego elementu polityk publicznych oraz zaangażowanie wszystkich resortów w działania przyczyniające się do poprawy dostępności przestrzeni, produktów i usług, aby w efekcie podnieść jakość życia i wyrównać szanse osób o szczególnych potrzebach.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem