Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami

Poznaniacy mogą ubiegać się o wsparcie z programu "Aktywny samorząd". Pomóc udało się już wielu osobom z niepełnosprawnościami. Jeden z poznaniaków otrzymał 150 tysięcy złotych dofinansowania do zakupu protezy, inny aż ponad 258 tysięcy złotych. 

Zdjęcie przedstawia kobietę z niepełnosprawnościami na wózku elektrycznym. Przejeżdża ona pod drewnianą bramą, pochylając głowę. - grafika artykułu
Poznaniacy mogą ubiegać się o wsparcie z programu "Aktywny samorząd"/ fot. Pixabay

- Obie protezy zostaną wykonane na tak zwanym czwartym poziomie jakości. Są to najnowocześniejsze protezy, stosowane są w nich elementy sterowane cyfrowo, wykonane są z najlżejszych elementów nośnych, które umożliwiają także aktywność sportową i rekreację- mówi Michał Wieczorek, kierownik Sekcji ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. I dodaje: - Mieszkaniec, który otrzymał tę rekordową dotację aktywnie uprawia sport.

Dofinansowanie, które umożliwiło poznaniakom zakup tych protez, pochodzi z programu "Aktywny samorząd". 

- Osoby z niepełnosprawnością żyją wśród nas, dlatego likwidacja barier szeroko rozumianej dostępności powinna stanowić priorytet każdej instytucji. Uczestnictwo w programie "Aktywny Samorząd" daje wymierne szanse na lepsze życie i przyszłość - podkreśla Piotr Czajka, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. - Realizując program zwracamy szczególną uwagę na potrzeby osób z niepełnosprawnościami oraz potrzeby ich opiekunów. Kluczowym jest stałe, regularne podejmowanie takich inicjatyw, które nie tylko zbudują świadomość jako fundament poprawy komfortu życia, ale także zaprojektują i dostarczą narzędzia, usługi czy przedmioty do realizacji zdiagnozowanych potrzeb. 

W tym roku na realizację programu "Aktywny samorząd" Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zagwarantował prawie 190 milionów złotych. 

- Celem programu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Ma im umożliwić aktywne życie społeczne, powrót na rynek pracy, ułatwić wykonywanie zawodu. Co ważne przy ubieganiu się o dofinansowanie nie obowiązuje kryterium dochodowe - zaznacza Michał Wieczorek.

Program składa się z dwóch modułów. Pierwszy dotyczy likwidacji barier, utrudniających aktywizację społeczną i zawodową. Wyodrębniono w nim cztery obszary. Obejmują one likwidację barier - transportowej, w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, poruszaniu się oraz pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

- W ramach pierwszego modułu można otrzymać wsparcie w uzyskaniu prawa jazdy, przy zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, zakupie sprzętu elektronicznego, między innymi laptopów, telefonów, drukarek oraz oprogramowania, wózka inwalidzkiego czy skutera o napędzie elektrycznym, protezy kończyny - wymienia Wieczorek.

Rodzic, który jest osobą z niepełnosprawnością, a pracuje zawodowo otrzyma miesięcznie 300 złotych zwrotu za opłaty za pobyt swojego dziecka w żłobku czy przedszkolu.

Osoby zainteresowane uzyskanie dofinansowania w ramach pierwszego modułu powinny złożyć wniosek do 31 sierpnia tego roku.

Drugi moduł umożliwia pomoc finansową w uzyskaniu wyższego wykształcenia. W tym przypadku termin złożenia wniosków o dofinansowanie upływa 10października tego roku.

- Dofinansowanie pokrywa część lub całość kosztów czesnego plus jednorazowo na każdy semestr student otrzymuje dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia - mówi Wieczorek.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć online poprzez System Obsługi Wsparcia (SOW) https://sow.pfron.org.pl. Wnioski przyjmuje też Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przy ulicy Sienkiewicza 22  w Poznaniu.

MOPR/ AJ

sieci społecznościowe