Pomoc dla ukraińskich dzieci z niepełnosprawnościami

Zdecydowana większość uchodźców z Ukrainy to seniorki, seniorzy, kobiety i dzieci. Szczególnej troski wymagają osoby z niepełnosprawnościami, przede wszystkim - dzieci. Teraz mogą zgłosić się do poznańskiego MOPR-u - dzięki dofinansowaniu z UNICEF

Na bieżni ćwicząca nastolatka. Obok stoi rehabilitant, patrzy na monitor.Z prawej strony okno, a na parapecie leżą zabawki. - grafika artykułu
Wysokość maksymalnego dofinansowania z funduszy UNICEF to 5 tysięcy złotych/ fot. UNICEF HROM

Dzięki wsparciu finansowemu UNICEF proponujemy im specjalistyczne usługi, a także finansowanie przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych oraz sprzętów rehabilitacyjnych - mówi Anna Krakowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Z tej oferty mogą skorzystać osoby do 18. roku życia.

Wysokość maksymalnego dofinansowania z funduszy UNICEF to 5 tysięcy złotych. Można je uzyskać między innymi na: aparat słuchowy, obuwie ortopedyczne, ortezę, pionizator, protezy kończyn, wózek inwalidzki, kule, balkonik, stacjonarny rower rehabilitacyjny, bieżnię i inne potrzebne sprzęty związane z typem niepełnosprawności.

- Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, które potrzebują wymienionego sprzętu, powinni skontaktować się z pracownikiem socjalnym celem przeprowadzenia diagnozy potrzeb oraz sporządzenia wniosku o dofinansowanie - tłumaczy Anna Krakowska. -  Do wniosku należy dołączyć kserokopię polskiego orzeczenia o niepełnosprawności, a jeśli nie dysponuje się nim, to zaświadczenie lekarskie oraz fakturę proforma lub ofertę cenową na potrzebny sprzęt

Do tej pory podpisano z beneficjentami kilkanaście umów, a kolejne wnioski są w trakcie rozpatrywania. - Zawarliśmy umowy na przykład na zakup 2 specjalistycznych oprogramowań do komunikacji alternatywnej, aparatu słuchowego, wózka inwalidzkiego czy kołdry obciążeniowej - mówi Piotr Czajka, zastępca dyrektora MOPR.

Na rozpatrzenie czekają wnioski o dofinansowanie zakupu aparatu słuchowego, wózka inwalidzkiego czy gorsetów i butów. - Pomagamy opiekunom dzieci z niepełnosprawnościami w znalezieniu sklepów, które oferują wybory medyczne i sprzęt rehabilitacyjny - wyjaśnia Michał Wieczorek, kierownik Sekcji ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych MOPR. - Ostateczny wybór sklepu, w którym zakupi się sprzęt oczywiście leży po stronie wnioskodawcy, jednak w przypadku nieznajomości miasta większość opiekunów prosi o pomoc i wskazanie miejsc gdzie można zakupić cały potrzeby sprzęt.

Projekt jest finansowany z budżetu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF). Umożliwiło to porozumienie UNICEF i Miasta Poznania, którego celem jest zagwarantowanie dzieciom, w tym uciekającym przed wojną w Ukrainie, warunków do rozwoju, dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej i psychologicznej.

UNICEF to międzynarodowa organizacja powołana przez ONZ. Jej działania skupiają się na ochronie praw dzieci dotkniętych kryzysami humanitarnymi.

Więcej informacji na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Dokument otwiera się w nowym oknie:mopr.poznan.pl