Powołanie Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z zarządzeniem nr 864/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28.10.2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu 14 listopada 2019 r. w Sali Błękitnej Urzędu Miasta Poznania odbyło się pierwsze spotkanie nowej kadencji Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

zdjęcie
zdjęcie

Na spotkaniu Pan Jędrzej Solarski Zastępca Prezydenta Miasta Poznania wręczył Akty Powołania dla nowych członków, którymi zostali:

- Katarzyna Glema - zgłoszona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących;

- Konrad Kołbik - zgłoszony przez Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych;

- Andrzej Pospiech - zgłoszony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzacych;

 - Mariusz Filewicz - przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego - Koordynator ds. Dostępności Przestrzeni Publicznej w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu;

- Dorota Potejko - przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania  ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Podczas spotkania dokonano wyborów do prezydium Rady w skład którego wchodzą:

- Konrad Kołbik - Przewodniczący

- Mariusz Filewicz - Wiceprzewodniczący

- Dorota Potejko - Sekretarz

Do zakresu działań Rady należeć będzie:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych;

2) opiniowanie projektów miejskich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) ocena realizacji programów;

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta Poznania pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.