Powołanie Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z zarządzeniem nr 864/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28.10.2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu 14 listopada 2019 r. w Sali Błękitnej Urzędu Miasta Poznania odbyło się pierwsze spotkanie nowej kadencji Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

zdjęcie - grafika artykułu
zdjęcie

Na spotkaniu Pan Jędrzej Solarski Zastępca Prezydenta Miasta Poznania wręczył Akty Powołania dla nowych członków, którymi zostali:

- Katarzyna Glema - zgłoszona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących;

- Konrad Kołbik - zgłoszony przez Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych;

- Andrzej Pospiech - zgłoszony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzacych;

 - Mariusz Filewicz - przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego - Koordynator ds. Dostępności Przestrzeni Publicznej w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu;

- Dorota Potejko - przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania  ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Podczas spotkania dokonano wyborów do prezydium Rady w skład którego wchodzą:

- Konrad Kołbik - Przewodniczący

- Mariusz Filewicz - Wiceprzewodniczący

- Dorota Potejko - Sekretarz

Do zakresu działań Rady należeć będzie:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych;

2) opiniowanie projektów miejskich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) ocena realizacji programów;

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta Poznania pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

sieci społecznościowe