Poznań w Partnerstwie na rzecz dostępności

Poznań dołączył do programu Partnerstwa na rzecz dostępności. Dokument podpisała w Warszawie Dorota Potejko, pełnomocniczka prezydenta Poznania ds. osób z niepełnosprawnościami. To kolejny krok w stronę likwidowania barier w przestrzeni publicznej miasta.

Likwidowanie barier w przestrzeni publicznej to jeden z priorytetów Miasta Poznania
Likwidowanie barier w przestrzeni publicznej to jeden z priorytetów Miasta Poznania

Deklaracja dołączenia do programu Partnerstwa na rzecz dostępności - i tym samym do Programu Dostępność Plus - jest kolejnym już dowodem na to, że Poznań jest otwarty na potrzeby osób o obniżonej sprawności. Miasto sukcesywnie tworzy warunki do tego, by każdy poznaniak miał swobodny dostęp do dóbr, usług oraz możliwość udziału w życiu społecznym i publicznym.

- Likwidowanie barier w przestrzeni publicznej należy do naszych ważnych priorytetów - podkreśla Dorota Potejko, pełnomocniczka prezydenta Poznania ds. osób z niepełnosprawnościami, która w czwartek podpisała dokument w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. - Przystąpienie do programu jest jasnym sygnałem nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami, ale dla wszystkich poznaniaków i firm działających w naszym mieście, że dostępność przestrzeni publicznej w Poznaniu jest dla nas ważna. Podpis złożony na dokumencie partnerstwa stanowi publiczne zobowiązanie do dalszych działań ułatwiających życie osobom z niepełnosprawnościami, seniorom oraz osobom poruszającym się z wózkami dziecięcymi.

Poznań jest kolejnym sygnatariuszem programu - podpisując go, miasto dołączyło do 133 interesariuszy, w tym samorządów, organizacji i firm, które już zadeklarowały działania w kierunku likwidowania barier. Program partnerstwa na rzecz dostępności wspiera takie obszary, jak architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność i koordynacja. W tekście deklaracji silnie podkreślone jest prawo do równości wszystkich obywateli korzystających każdego dnia z przestrzeni i infrastruktury publicznej.