Poznań z dostępną i bezpieczną komunikacją miejską

Blisko 1,9 miliona złotych przeznaczono w tym roku na przebudowę przystanków autobusowych w Poznaniu. Dzięki inwestycjom poprawiła się wygoda, ale przede wszystkim bezpieczeństwo podróżujących.

widok na przystanek z zainstalowanym systemem fakturowym - grafika artykułu
W tym roku kompleksowo przebudowano również przystanki autobusowe Sarmacka wraz z bezpiecznym dojściem/ fot. ZTM

- Poznań od wielu lat działa na rzecz poprawy infrastruktury przystankowej. To jeden z naszych priorytetów, dlatego już dziś w większości lokalizacji możemy pochwalić się nowoczesnymi i dostosowanymi do wymogów bezpieczeństwa wiatami. Co istotne, część z tegorocznych inwestycji objęła przystanki zlokalizowane przy szkołach, gdzie troska o bezpieczeństwo najmłodszych jest szczególnie ważna - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Lokalizacje zostały skonsultowane z radami osiedli. Całkowity koszt wykonanych w tym roku prac to 1 889 812,32 zł.

- Dzięki przeprowadzonym inwestycjom, w dziesięciu lokalizacjach użytkownicy mogą już korzystać z szesnastu odnowionych platform przystankowych wraz z wiatami oraz dojściami do istniejących ciągów pieszych - mówi Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Zrealizowane inwestycje

Na ul. Koszalińskiej całkowicie zmodernizowano platformy przystanków Literacka wraz z budową bezpiecznych dojść oraz wymianą nawierzchni zatok na fakturowe, pomagające w poruszaniu się osobom z dysfunkcjami wzroku.

Na ul. Umultowskiej miejsce wsiadania do autobusów dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach tej inwestycji także wykorzystano system nawierzchni fakturowych.

W tym roku kompleksowo przebudowano również przystanki autobusowe Sarmacka wraz z bezpiecznym dojściem. Zostały one wyniesione, co ułatwi wsiadanie i wysiadanie z autobusów. Inwestycję zrealizowano wraz z uwzględnieniem nawierzchni fakturowych.

Zakończono także remont zatoki na przystanku Stoińskiego, gdzie prace objęły wymianę podbudowy i nawierzchni.

Dwie nowe platformy przystankowe zostały wybudowane dla przystanków Prząśniczki. Wyniesiono je na 18 cm wraz z zastosowaniem wszystkich standardów Miasta, w tym niezbędnych oznaczeń dla osób niedowidzących. Ponadto zamontowano niezbędną infrastrukturę towarzyszącą - wiaty przystankowe oraz kosze na śmieci. W ramach prac stworzono nowe przejście dla pieszych między przystankami.

Dla przystanku Dziedzicka, umiejscowionego przy Szkole Podstawowej nr 63 im. Ksawerego Zakrzewskiego wybudowano nową platformę przystankową. Wyniesiono ją na 18 cm i zastosowano oznaczenia dla osób niedowidzących. Ponadto zamontowano dużą, odnowioną przez MTP wiatę przystankową i kosz na śmieci. W ramach budowy przystanku przebudowano dwa zjazdy na posesje oraz wymieniono nawierzchnię jezdni na terenie objętym inwestycją.

Na ul. Gospodarskiej wybudowano nowe przystanki autobusowe, które poprawią komfort podróżowania w kierunku centrum Poznania oraz Tulec. W pobliżu zlokalizowana jest szkoła, więc takie rozwiązanie poprawi bezpieczeństwo korzystających z komunikacji dzieci. Powstały także chodniki oraz stojaki rowerowe.

Przebudowana została również platforma przystankowa na przystanku Robocza wraz z fragmentem chodnika i zjazdem na posesję. Był to pierwszy etap prac na skrzyżowaniu ulic Roboczej z Umińskiego. W drugim etapie zaplanowano budowę nowego przystanku Robocza w kierunku dworca PKP Poznań Główny. W ramach tych prac całkowicie zmodernizowana zostanie przestrzeń w obrębie skrzyżowania. Powstanie też nowy skwer wraz z całkowicie nowym układem chodników.

Z nowości mogą także korzystać pasażerowie z Podolan. Powstały tam trzy przystanki na ulicy Strzeszyńskiej (Instytut Genetyki oraz Strzeszyńska). W ramach inwestycji zmieniono lokalizację dwóch platform oraz skorygowano umiejscowienie jednej (odsunięcie od przejścia dla pieszych). Dzięki temu znacznie poprawił się nie tylko komfort, ale przede wszystkim bezpieczeństwo podróżujących.

Ponadto w tym roku wymieniono wygrodzenia i błotochrony na przystankach w obrębie ronda Śródka, natomiast w rejonie pętli tramwajowej na Ogrodach położono nową nawierzchnię chodników.

Na tym jednak nie koniec. Zaplanowano już prace związane z budową przystanku i skweru przy ulicy Roboczej na kwotę 1 316 469 zł.

ZTM