Poznańskie kąpieliska dostępne i gotowe do sezonu 2024

Sezon kąpielowy w Poznaniu rozpocznie się w sobotę 15 czerwca i potrwa do 31 sierpnia. Mieszkańcy i turyści będą mogli korzystać z czterech kąpielisk:

  • kąpieliska Kiekrz na Jeziorze Kierskim w Kiekrzu
  • kąpieliska Krzyżowniki na Jeziorze Kierskim w Krzyżownikach,
  • kąpieliska Rusałka na jeziorze Rusałka,
  • kąpieliska Strzeszynek na Jeziorze Strzeszyńskim.  

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, wyłączone z użytku będzie kąpielisko na Jeziorze Maltańskim. Powodem są częste zakwity sinic.

na plaży nad jeziorem ratownik prowadzi wózek-amfibię, z której moga korzystac osoby z niepełnosprawnościami - grafika artykułu
Dostępne kąpieliska

POSiR zadbały, by kąpielą mógł cieszyć się każdy chętny, niezależnie od niepełnosprawności czy ograniczeń w poruszaniu się. Od trzech lat poznańskie kąpieliska poprawiają swoją dostępność. Na plażach można skorzystać z wózków-amfibii, które umożliwiają zanurzenie w wodzie osobom z niepełnosprawnością. Sprzęt ma szerokie koła, które dobrze radzą sobie na piaszczystym terenie i są jednocześnie pływakami o dużej wyporności.

Korzystanie z wózka amfibii pozwala osobie z niepełnosprawnością cieszyć się kąpielą, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo dzięki specjalnym przypięciom, które chronią przed zanurzeniem. Ratownik cały czas nadzoruje sytuację, co zmniejsza obawy przed wejściem do wody. Opiekun w tym czasie może odpoczywać na brzegu. Wózek amfibia nie tylko umożliwia wejście do wody, ale również przewozi użytkownika przez całą plażę, co bywa trudne przy użyciu standardowego wózka inwalidzkiego. Jest to szczególnie pomocne, gdyż bez specjalistycznego sprzętu osoby niepełnosprawne często nie mogą same wejść do wody, chyba że mają odważnych opiekunów, którzy zdecydują się na taki krok. Wypożyczenie wózka jest bezpłatne, a chęć skorzystania z niego wystarczy zgłosić ratownikowi w godzinach pracy kąpieliska (10:00 - 18:00).

Wózki amfibie nie są przeznaczone wyłącznie dla osób z niepełnosprawnościami. Mogą z nich korzystać także osoby starsze czy pacjenci po operacjach, którzy mają trudności z samodzielnym wejściem do wody.

Dodatkowo na kąpielisku w Strzeszynku, działa toaleta wyposażona w leżankę, która pełni funkcję komfortki i może być wykorzystywana jako przebieralnia dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność przestrzeni publicznej dla wszystkich mieszkańców to priorytet Miasta. W Poznaniu obowiązują tzw. Standardy Dostępności - czyli zbiór wytycznych, stosowanych przy planowaniu oraz realizowaniu nowych inwestycji lub remontów. Są one oparte o zasady uniwersalnego projektowania, które uwzględniają potrzeby różnych grup społecznych: osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, przemieszczających się z dziećmi, z ciężkim bagażem czy rowerzystów.

Nad dostępnością przestrzeni miejskiej czuwa Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, która wraz z Pełnomocniczką Prezydenta Miasta ds. osób z niepełnosprawnościami opiniuje koncepcje i projekty inwestycji miejskich - czy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

opr AM