Więcej przystanków wiedeńskich w Poznaniu

Trwa budowa przystanku wiedeńskiego Sielska, a już we wrześniu rozpoczną się prace przy rynku Jeżyckim, gdzie przebudowane zostaną przystanki w ciągu ulicy Dąbrowskiego. Dzięki temu pasażerom łatwiej będzie wsiąść do tramwaju i z niego wysiąść.

Dwa przystanki tramwajowe. Przy jednym stoi tramwaj, drugi przerabiany jest na wiedeński, widać płyty i słupki ostrzegające - grafika artykułu
Gdy na przystanku nie ma tramwaju, podwyższony fragment ulicy pozostaje jezdnią, po której poruszają się samochody

Roboty na ulicy Głogowskiej postępują, dzięki czemu już od września pasażerowie będą mogli korzystać z nowego przystanku wiedeńskiego Sielska. Kolejne dostosowane do potrzeb pasażerów przystanki powstaną na ulicy Dąbrowskiego przy rynku Jeżyckim. Prace rozpoczną się 18 września. 

Przystanki wiedeńskie to rozwiązanie stosowane w miejscach, w których pasażerowie wsiadają do tramwajów bezpośrednio z jezdni. Po raz pierwszy zastosowano je w Wiedniu - stąd ich nazwa. Funkcjonalność przystanków wiedeńskich polega na tym, że fragment jezdni na długości przystanku podwyższa się do poziomu chodnika. To udogodnienie szczególne istotne w przypadku osób starszych,  z niepełnosprawnościami, a także opiekunów z małymi dziećmi. 

- Jesteśmy pewni, że zastosowane rozwiązanie nie tylko znacznie poprawi wygodę naszych pasażerów, ale także wpłynie na poprawę ich bezpieczeństwa - mówi Jan Gosiewski, dyrektor ZTM w Poznaniu.  

31 lipca rozpoczęto przebudowę znajdującego się na ul. Głogowskiej przystanku Sielska (w kierunku Górczyna). Fragment jezdni zostanie tam podwyższony do poziomu chodnika. W ramach prowadzonych prac wykonany zostanie peron i jego krawędź o długości 45 metrów oraz jezdnia (na długości przystanku) wraz z rampami - wjazdową i wyjazdową. 

Budowa przystanku nie spowodowała zmian w kursowaniu linii tramwajowych, ale zmieniona została organizacja ruchu drogowego. Pasażerowie korzystają obecnie z tymczasowego przystanku autobusowo-tramwajowego Sielska zlokalizowanego przed skrzyżowaniem ul. Sielskiej z ul. Głogowską. Jezdnia w kierunku Górczyna została zwężona, skrajny pas ruchu pozostaje zamknięty. Jazda na wprost i skręt w prawo w ul. Sielską odbywa się tylko z jednego pasa, po którym poruszają się również tramwaje (z ul. Bosej możliwość wyjazdu tylko w prawo). Kierowcy pojazdów o masie powyżej 3,5 t zmuszeni są korzystać z objazdu wytyczonego ulicami Palacza, Arciszewskiego i Ściegiennego.

Prace zakończą się w sierpniu, dzięki czemu na początku września przystanek wiedeński Sielska zostanie udostępniony dla pasażerów. Po zakończeniu prac na ul. Głogowskiej od skrzyżowania z ul. Palacza i ul. Krauthofera do skrzyżowania z ul. Sielską wprowadzona zostanie nowa docelowa organizacja ruchu, w ramach której na tym odcinku wydzielone będzie torowisko tramwajowe. Od tej pory kierowcy będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu dla każdego kierunku, a tramwaje nie będą już blokowane przez samochody.

Kolejnym miejscem, w którym, zgodnie z zapowiedzią, wprowadzone zostaną potrzebne usprawnienia ułatwiające korzystanie z transportu publicznego, jest ulica Dąbrowskiego przy rynku Jeżyckim. Już 18 września rozpoczną się tam prace związane z budową dwóch przystanków wiedeńskich Rynek Jeżycki. Pasażerowie zyskają wygodne miejsca, z których wsiadanie i wysiadanie z tramwajów będzie łatwiejsze i bezpieczniejsze. 

Przystanki Sielska i Rynek Jeżycki to nie jedyne miejsca w Poznaniu, w których zastosowano ułatwienie rodem z Wiednia. Wyniesione platformy przystankowe funkcjonują już w Poznaniu w kilku lokalizacjach: na ul. Gwarnej, ul. Strzeleckiej (przystanek Łąkowa i pl. Wiosny Ludów), na ul. Św. Marcin (przystanek Ratajczaka) oraz na Górnej Wildzie (przystanki Różana). 

Warto pamiętać, że gdy na przystanku nie ma tramwaju, podwyższony fragment ulicy pozostaje jezdnią, po której poruszają się samochody. Wówczas pasażerom nie wolno przekraczać żółtej linii. W momencie, kiedy na przystanku stoi tramwaj, to kierowcy mają obowiązek zatrzymać się przed wjazdem na podwyższoną rampę.

ZTM/AW

sieci społecznościowe