Dodaj obiekt - Organizacje pozarządowe

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi

Opis

Organizacja o statusie pożytku publicznego.

Cele:

 1. Organizowanie pomocy finansowej dla specjalistycznego leczenia dzieci z chorobami nowotworowymi
 2. Pomoc rodzinom dzieci dotkniętych chorobami nowotworowymi,
 3. Promowanie ide wolontariatu i jego organizacja.
 4. Działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
 5. Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Formy:

 1. Udzielanie wsparcia finansowego Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Klinicznemu im. Karola Jonschera UM w Poznaniu, w zakresie inwestycji budowlano-remontowych i aparaturowych.
 2. Modernizowanie oddziałów Kliniki, poradni i hostelu dla dzieci i rodziców.
 3. Udzielanie pomocy materialnej rodzinom dzieci z rozpoznaniem choroby nowotworowej będących w trudnej sytuacji ekonomicznej.
 4. Udzielanie wsparcia psychologicznego dzieci dotkniętych chorobą nowotworową oraz ich rodzinom.
 5. Finansowanie pobytu rodziców dzieci leczonych w oddziałach Kliniki w Hostelu dla Matki z Dzieckiem.
 6. Finansowanie badań diagnostycznych i terapeutycznych, których nie można wykonać w Poznaniu i/lub w kraju
 7. Organizowanie zajęć dla dzieci na oddziałach Kliniki oraz wypoczynku rehabilitacyjno-leczniczego i wakacyjnego.
 8. Organizowanie koncertów i aukcji charytatywnych, popularyzujących ideę zdrowego odżywiania oraz wczesnego wykrywania chorób nowotworowych.
Wróć do listy

sieci społecznościowe