Dodaj obiekt - Organizacje pozarządowe

Stowarzyszenie Na Tak

Opis

Organizacja o statusie pożytku publicznego.

Cele:

 1. Niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia osobom niepełnosprawnym, a w szczególności osobom z zespołem Downa oraz ich rodzinom.
 2. Kształtowanie pozytywnego wizerunku i postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Formy:

 1. Prowadzenie rehabilitacji społeczno-zawodowej, fizycznej i psychicznej, w tym terapii zajęciowej i zatrudnienia wspomaganego.
 2. Prowadzenie konsultacji psychologicznych, logopedycznych, pedagogicznych oraz rehabilitacyjnych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin.
 3. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, zajęć sportowych oraz obozów rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.
 4. Udzielanie wsparcia dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualna w podejmowaniu pracy.
 5. Prowadzenie Portalu Informacyjnego Osób Niepełnosprawnych (www.pion.pl).
 6. Organizowanie każdego roku charytatywnego biegu integracyjnego "Bieg Na Tak - Run of Spirit".
 7. Udział podopiecznych Stowarzyszenia w Olimpiadach Specjalnych.
 8. Prezentacja twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie w Galerii "tak", ul. Mielżyńskiego 27/29.
 9. Organizowanie różnych form wolontariatu.

Placówki:

 1. Poradnia dla Dzieci i Młodzieży "Jaskółka", ul. Chełmońskiego 2.
 2. Przedszkole Specjalne "Orzeszek", Os. Bolesława Chrobrego 8.
 3. Społeczna Podstawowa Szkoła Specjalna oraz Gimnazjum Specjalne "Zakątek", ul. Dożynkowa 9a.
 4. Warsztat Terapii Zajęciowej "Przylesie", Os. Bolesława Śmiałego 106.
 5. Warsztat Terapii Zajęciowej "Krzemień", ul. Ognik 20c.
 6. Środowiskowy Dom Samopomocy "Kamyk", ul. Zakątek 8.
 7. Agencja Zatrudnienia Wspomaganego "BIZON", ul. Mielżyńskiego 27/29.
 8. Dom Krótkiego Pobytu "Poranek", ul. Płowiecka 15.
Wróć do listy

sieci społecznościowe