Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2019-2025

16 kwietnia 2019 r. przyjęto uchwałę dotyczącą Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2019 - 2025. Dokument określa zasadnicze kierunki działania w odniesieniu do problemów społecznych występujących na obszarze Miasta Poznania.

Ogólne założenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych to:

1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych stanowi integralną część Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+.

2. W realizacji przyjętych celów Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych koncentruje się na człowieku i kieruje się następującymi zasadami: sprawiedliwości społecznej, subsydiarności, solidaryzmu, tolerancji i partycypacji.

3. Przyjęte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych cele cieszą się szerokim konsensusem wśród biorących udział aktorów społecznych i w całej zbiorowości lokalnej. Są wyrazem aspiracji i dążeń mieszkańców Poznania.

4. Przyjęte w Strategii Rozwiązywania Problemy Społeczne cele stanowią istotną zmianę i poprawę jakości życia mieszkańców Poznania.

5. Wszyscy biorący udział w realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych są zobowiązani do wniesienia istotnego wkładu.

6. Realizacja celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych jest przedmiotem monitoringu i ewaluacji.

Cele operacyjne i zadania Strategii

A. Priorytet: Kapitał społeczny i aktywność obywatelska

B. Priorytet: Wsparcie

C. Priorytet: Bezpieczeństwo

D. Priorytet: Mieszkalnictwo

E. Priorytet: Zdrowie

F. Priorytet: Praca

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej