Rehabilitacja społeczna - wsparcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR) udziela dofinansowania na różne formy wsparcia w ramach rehabiltacji społecznej, finansowane w szczególności ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach wsparcia osoby z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o dofinansowanie do:

 1. turnusu rehabilitacyjnego,
 2. likwidacji barier architektonicznych,
 3. likwidacji barier technicznych,
 4. likwidacji barier w komunikowaniu się,
 5. zaopatrzenia w środki ortopedyczne, rehabiltacyjne oraz środki pomocnicze,
 6. zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
 7. zaopatrzenia  w sprzęt rehabilitacyjny (dotyczy osoby fizycznej prowadzącej działność gospodarczą, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nie posiadajacej osobowości prawnej).

Wiecej szczegółowych informacji na stronie: mopr.poznan.pl


MOPR ponadto oferuje osobom z niepełnosprawnościami inne formy wsparcia: 

 1. program-Aktywny Samorząd
 2. usługi opiekuńcze
 3. pomoc finansowa

Dane adresowe oraz kontakt: Sekcja Ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • toaleta na parterze
 • wejście do budynku z podjazdem
 • winda
 • znacznik Totupoint (wejście główne do budynku)

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej