Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem pieniężnym przyznawanym w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku,
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat, posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat, jeżeli posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, pod warunkiem, że niepełnosprawność, bez określania jej stopnia, powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

Podstawę do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego stanowi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydane przez zespół orzekający o niepełnosprawności.


Wszelkie informacje na temat warunków i zasad przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego można uzyskać w Poznańskim Centrum Świadczeń, mieszczącym się przy ul. Wszystkich Świętych 1 w Poznaniu lub telefonicznie 61 878 58 99.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej