470 dzieci z in vitro w Poznaniu

Już 470 dzieci przyszło na świat dzięki miejskiemu programowi dofinansowania do in vitro. Pary, które chcą wziąć w nim udział, mogą się zgłaszać - trwa właśnie jego druga edycja. 

Grafika: zdjęcie kobiety w ciąży, na nim napis: 470 dzieci z in vitro - grafika artykułu
Już 470 dzieci urodziło się dzięki miejskiemu programowi in vitro/ fot. Anna Hanna Cincio

Z dofinansowania do procedury zapłodnienia pozaustrojowego mogą skorzystać pary, które mieszkają w Poznaniu i spełniają określone kryteria. Powinny być w związku małżeńskim lub partnerskim, spełniać ustawowe warunki oraz rozliczać podatki w Poznaniu. Wiek kobiety musi mieścić się w przedziale 20-43 lata. Więcej informacji na stronie: poznan.pl.

Uczestnicy programu mogą liczyć na:

  • trzykrotne dofinansowanie w wys. 5 tys. zł do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie,
  • lub trzykrotnego dofinansowanie w wys. 2 tys. zł do procedury adopcji zarodka - pod warunkiem, że poprzednia dofinansowana procedura nie była skuteczna (nie urodziło się w jej wyniku dziecko).

Obecnie trwa druga edycja programu, która rozpoczęła się w 2021 r. i potrwa do końca 2024 r. Pierwsza realizowana była w latach 2017-2020. 

Jak wziąć udział?

Program jest realizowany przez 3 placówki lecznicze, wybrane w postępowaniu konkursowym. Są to: 

  • Medi Partner sp. z o.o - InviMed  Europejskie Centrum Macierzyństwa Poznań,
  • Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
  • IVI sp. z o.o - Klinika Leczenia Niepłodności, Ginekologii i Położnictwa Bocian 

Aby przystąpić do programu, należy złożyć wniosek w jednej z wybranych przychodni. Szczegóły na stronie: poznan.pl.

Miasto zabezpieczyło w budżecie ponad 7,3 mln zł na na realizację każdej z obu edycji programu (czyli po ponad 1,8 mln zł na każdy rok).  

AW

sieci społecznościowe