Barka na placu budowy mostów Berdychowskich

Wykonawca pieszo-rowerowych przepraw rozpoczyna prace budowlane w nurcie Warty. Jednocześnie kontynuowany jest montaż przyczółków i konstrukcji na brzegach rzeki. Nocami na plac budowy transportowane są elementy konstrukcyjne produkowane w Krakowie i Radomsku.

Galeria zdjęć z budowy mostów Berdychowskich - grafika artykułu
Wykonawca pieszo-rowerowych przepraw rozpoczyna prace budowlane w nurcie Warty, które będą się mogły odbywać ze specjalnej barki

- Mosty Berdychowskie, do budowy których stosowane są najlepsze rozwiązania i materiały, będą wizytówką naszego miasta. W tym tygodniu przypłynęła do nas specjalna barka, która posłuży do budowy tymczasowych podpór w nurcie rzeki. Nocami dostarczane są także wielkogabarytowe elementy konstrukcyjne na teren budowy tej przeprawy. To pokazuje, jak dużym przedsięwzięciem jest ta inwestycja - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydenta Poznania. - Mosty, które będą gotowe w przyszłym roku, będą uzupełnieniem istniejącej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Połączą Stare Miasto z Ostrowem Tumskim i dalej z terenami Politechniki i Maltą. 

Pierwsze prace w nurcie rzeki z pokładu barki rozpoczęły się w środę, ale cały zestaw - ponton wraz z pchaczem - przypłynął do Poznania w poniedziałkowe popołudnie. Zacumował przy moście Królowej Jadwigi i od tego czasu był przygotowywany do prac budowlanych.

- Barka na Warcie to zestaw składający się z trzech jednostek. Największa to ponton o wyporności 200 ton, o długości ponad 40 metrów. Drugim elementem jest tzw. pchacz o mocy silnika 230 koni mechanicznych, długi na ponad 20 metrów. Trzecią jednostką jest żuraw o udźwigu 90 ton. Cały ten zestaw jest potrzebny przy budowie podpór tymczasowych w nurcie rzeki, które to z kolei są konieczne przy montażu elementów konstrukcyjnych mostów. We wtorek na pontonie ustawiony został żuraw i zabezpieczony mocnymi łańcuchami, by w środę można było już ustawić cały zestaw w docelowym miejscu - mówi Tomasz Płóciniczak, wiceprezes zarządu Poznańskich Inwestycji Miejskich.

Wykwalifikowani pracownicy uzbroili dźwig w niezbędny sprzęt do pogrążania rur - wibromłot oraz młot hydrauliczny, które będą stosowane wymiennie (w zależności od etapu prac). We wtorek na Chwaliszewo przywieziono 16 rur o długości 21 metrów. Stanowić będą główny trzon podpór, które umożliwią odpowiednie tymczasowe posadowienie elementów mostów. Po zakończeniu prac konstrukcyjnych podpory zostaną zdemontowane, a obie przeprawy będą opierać się wyłącznie na przyczółkach, co nada całej konstrukcji lekkości i unikatowego wyglądu.

W najbliższych dniach powstaną dwie podpory tymczasowe w nurcie Warty, każda wybudowana zostanie z ośmiu długich rur, na których zamontowane zostaną stalowe profile, stanowiące oczep podpór montażowych. W kolejnym kroku wykonawca zajmie się montowaniem stalowych klatek na wysokości odpowiadającej niemal docelowej konstrukcji mostu. Na górze klatek zamontowany zostanie oczep, który posłuży bezpośrednio do oparcia konstrukcji stalowej łuku mostu pieszo-rowerowego.

Równolegle na brzegach Berdychowa i Ostrowa Tumskiego montowane są wielkogabarytowe elementy pierwszego z mostów. Nad Wartostradą (po stronie Berdychowa) oraz analogicznie po stronie Ostrowa Tumskiego, pojawiły się pierwsze elementy łuku przyszłej przeprawy. Nad nim docelowo zamontowana zostanie konstrukcja, po której poruszać się będą piesi i rowerzyści. Na plac budowy na bieżąco dostarczane są kolejne elementy konstrukcji z Krakowa i Radomska, gdzie prowadzone są próbne montaże, weryfikujące poprawność ich wykonania. Na placu budowy elementy te są montowane i spawane w całość. Do scalania tak dużych konstrukcji wykorzystywane są żurawie o udźwigu 500 i 450 ton, a największe, stalowe części mostów liczą 26 metrów długości. Części konstrukcji łuku i pomostu są zaprojektowane jako przekroje zamknięte. Przypominają wyglądem stalowe skrzynie. Wykonano w nich włazy, do których wchodzą uprawnieni spawacze i łączą konstrukcję od środka. Prace spawalnicze prowadzone są również z poziomu gruntu.

W związku z zakończeniem obecnej partii dostaw, od 18 kwietnia ponownie możliwe będzie parkowanie w ciągu ul. Wieżowej oraz w rejonie skrzyżowania tej ulicy z ul. Nowe Zagórze.

Powstające mosty Berdychowskie ułatwią komunikację okolic kampusu Politechniki Poznańskiej z południowym rejonem Ostrowa Tumskiego i lewobrzeżną częścią miasta, w tym ze Starym Rynkiem. Nad Wartą i Kanałem Ulgi powstaną dwie konstrukcje o długości 165 i 117 metrów. Obie części zaplanowano jako analogiczne pod względem architektonicznym i konstrukcyjnym, tworzące jednolitą całość. Powstaną też chodniki, pochylnie, schody, oświetlenie i mała architektura. 

PIM