Bezpłatne szczepienia przeciwko HPV

Poznań kontynuuje akcję bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV. W latach 2016 - 2018 z programu będzie mogła skorzystać młodzież w wieku 13 lat, zamieszkała na stałe lub czasowo w Poznaniu, której przynajmniej jeden rodzic lub opiekun prawny rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta.

Chronię życie przed rakiem szyjki macicy - logo - grafika artykułu
Chronię życie przed rakiem szyjki macicy - logo

Dodatkowo z programu mogą skorzystać dziewczęta 14- i 15- letnie, które z przyczyn zdrowotnych, udokumentowanych medycznie, nie przystąpiły do analogicznego programu realizowanego na zlecenie Miasta Poznania w 2015 roku.   

W bezpłatnym programie może również wziąć udział młodzież 13- letnia, której wcześniej podano komercyjnie przynajmniej jedną dawkę szczepionki, pod warunkiem jednak zastosowania tożsamej szczepionki.

O dostępności do szczepień decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Szczepienia odbywają się w wyznaczonych przychodniach, na terenie każdej dzielnicy Poznania. W celu zaszczepienia lub zapisania dziecka należy skontaktować się z wybraną przychodnią.

W dniu szczepienia niezbędna będzie zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, kwestionariusz wywiadu przesiewowego oraz książeczka zdrowia. Po wykonanym szczepieniu rodzice dzieci proszeni będą o wypełnienie ankiety. Druki można pobrać ze strony: www.edictum.pl.

Realizatorem szczepień w ramach "Programu profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), w tym raka szyjki macicy dla miasta Poznania na lata 2016 -2018", wyłonionym w drodze konkursu ofert, jest Edictum Sp. z o.o.

Szacuje się, że 75 - 80% osób w swoim życiu będzie miało kontakt z wirusem HPV. Coraz więcej państw decyduje o finansowaniu szczepień zarówno dla dziewczynek jak i chłopców. Również Poznań aktywnie wspiera profilaktykę nowotworową. W tym roku po raz kolejny Miasto zdecydowało o sfinansowaniu szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), odpowiedzialnemu za powstawanie m.in.: raka szyjki macicy, raka pochwy, raka sromu, raka prącia, raka odbytu, brodawki narządów płciowych, nowotwory głowy i szyi. Program profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem HPV w całości finansowany jest z budżetu Miasta. Na kolejną trzyletnią edycję programu przeznaczono ponad 1,3 mln zł.

Szczegółowe informacje oraz formularze, których wypełnienie umożliwia rejestrację dziecka dostępne są na stronie www.edictum.pl, w zakładce "Programy - HPV Miasto Poznań".

Dodatkowe informacje na temat programu można uzyskać:  

- osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 w sekretariacie Przychodni EDICTUM w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 31, I piętro, pok. 120,

- telefonicznie: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 pod nr tel. (61) 847 04 54,

- w placówkach medycznych realizujących program (wykaz placówek w załączniku),

- na stronie www.edictum.pl zakładka "Programy - HPV Miasto Poznań" oraz na stronie www.poznan.pl, w Informacjach dla mieszkańca, w zakładce "Zdrowie - portal".

Aleksandra Tomczak/biuro prasowe

Załączniki

sieci społecznościowe