Dbamy o przestrzeń Starego Miasta

Wizyty na 35 ulicach w 705 lokalach, indywidualne spotkania zespołu Parku Kulturowego z przedsiębiorcami, rozmowy z mieszkańcami i turystami, liczne wydarzenia towarzyszące - to tylko niektóre z działań, które mają ożywić potencjał Starego Miasta i wprowadzić zasady ładu przestrzennego na obszarze Parku Kulturowego.

Park Kulturowy to skuteczne narzędzie zarządzania estetyką i przestrzenią publiczną - grafika artykułu
Park Kulturowy to skuteczne narzędzie zarządzania estetyką i przestrzenią publiczną

Park Kulturowy to skuteczne narzędzie zarządzania estetyką i przestrzenią publiczną - dowiodły tego doświadczenia innych miast, m.in. Łodzi, Krakowa czy Wrocławia. Dlatego Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę o utworzeniu Parku Kulturowego Stare Miasto. Dokument został przygotowany  przez Miejskiego Konserwatora Zabytków we współpracy z zespołem interdyscyplinarnym urzędu miasta. Uchwała wyszła naprzeciw zapotrzebowaniu mieszkańców, dążących do uporządkowania przestrzeni publicznej Starego Miasta.

Aby rozpowszechnić ideę ładu przestrzennego i ochrony krajobrazu kulturowego, Miejski Konserwator Zabytków we współpracy z partnerami zewnętrznymi (Studio YOS i Studio Bękarty) przygotował kampanię informacyjną.

- Zadaniem tej kampanii jest ewolucyjne przygotowanie odbiorców na moment wejścia w życie wszystkich zasad funkcjonowania Parku - wyjaśnia Joanna Bielawska-Pałczyńska, Miejski Konserwator Zabytków.

Celem działań informacyjnych i promocyjnych jest stworzenie platformy kontaktów, która umożliwi świadome korzystanie z wprowadzonych reguł i wypracowanie zasad współpracy w realizacji ustaleń uchwały.

 - Stoimy przed niepowtarzalną okazją, by ujawnić możliwości, które drzemią na Starym Mieście - wskazuje Franciszek Sterczewski, aktywista i popularyzator architektury. - Poza misją poszerzenia świadomości o estetyce, cieszymy się na myśl o spotkaniu ze sklepikarzami, fryzjerkami, restauratorami, czy kwiaciarkami, którzy przecież kreują klimat serca Poznania. Można sobie wyobrazić, że oni wszyscy są członkami orkiestry, w której każdy ma swoją partię, ale dopiero współpracując i brzmiąc razem, tworzą spójną całość.

Dlatego wśród działań przewidziano indywidualne spotkania informacyjne z przedsiębiorcami, spacer po obszarze Parku Kulturowego, wykłady, a także spotkania otwarte. Dla zainteresowanych zostaną przygotowane materiały ułatwiające postępowania administracyjne, propozycje zmian w wizerunku firm czy też wizualizacje witryn zgodne z zapisami uchwały dotyczącej Parku Kulturowego.

Działania propagujące i zachęcające do podjęcia współpracy rozpoczną się w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu przy Starym Rynku 78. Spotkanie zaplanowano na 13 września o godzinie 16:00. Zebranym mieszkańcom, przedsiębiorcom i przedstawicielom władz miasta zaprezentowane zostaną cele i zakres działań edukacyjno-informacyjnych, a także przedstawiony raport z dotychczasowych prac.

Zapraszamy do obserwowania strony  Parku Kulturowego na Facebooku: www.facebook.com/parkkulturowypoznan, gdzie systematycznie będą pojawiać się rekomendacje kulturalne i aktualności. Znajdą się tam również przystępnie opisane zasady uchwały.

BMKZ/AW