Do szkół wraca nauka zdalna

Od czwartku, 27 stycznia do 27 lutego - czyli do zakończenia ferii zimowych we wszystkich województwach, uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych oraz liceów, techników i szkół branżowych przejdą na tryb nauki zdalnej. Przedszkolaki i dzieci z klas 1- 4 szkół podstawowych będą kontynuować naukę w formie stacjonarnej.

Zdjęcie przedstawia pustą klasę lekcyjną. Widać na nim ławki i krzesła oraz tablicę. - grafika artykułu
Do szkół wraca nauka zdalna/ fot. Pixabay

Zgodnie z informacjami udzielonymi przez ministra edukacji i nauki, decyzja o powrocie nauki zdalnej miała być podyktowana rosnącą liczbą chorych na koronawirusa. Dziś w Poznaniu odnotowano 1187 nowych zakażeń, w całej Polsce było ich 53 420.   

Dyrektorzy szkół specjalnych będą sami decydowali o formie prowadzenia zajęć w placówkach. Utrzymana zostanie również praktyczna nauka zawodu w technikach i szkołach branżowych.  

Uczniowie zdający w tym roku maturę i egzamin ósmoklasisty cały czas mogą korzystać z konsultacji indywidualnych i grupowych. Otwarte będą też bursy szkolne.

Szczegółowe zasady zostaną określone w rozporządzeniu. 

AJ

sieci społecznościowe